Välja taxibolag

Du behöver inte välja den bil som till exempel står först i en taxikö. Du är fri att välja vilken taxi du vill. Samtidigt har en chaufför rätt att neka att åta sig en körning.

När du ska välja taxi ska du alltid kontrollera att:

  • fordonet har en gul registreringsskylt
  • det finns en taxameter och att den är aktiverad
  • förarlegitimationen är placerad väl synlig
  • prisinformation visas på fordonets utsida och insida med jämförpriser enligt reglerna.

Seriösa taxibolag följer de kvalitetsnormer som Svenska Taxiförbundet kallar God Taxitradition.