Försenat, försvunnet eller skadat bagage

Läs om att kräva ersättning om ditt bagage försenas, försvinner eller skadas i samband med en flygresa.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Skadat bagage

När ditt bagage skadats i samband med en flygresa kan du kräva ersättning av flygbolaget.

Försenat eller försvunnet bagage

När ditt bagage försenas eller försvinner kan du kräva ersättning för utlägg eller bagagets värde.