Försenat, försvunnet eller skadat bagage

Information om din möjlighet att kräva ersättning om ditt bagage försenas, försvinner eller skadas i samband med en flygresa.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Skadat bagage

När ditt bagage skadas i samband med en flygresa kan du kräva ersättning av flygbolaget.

Försenat eller försvunnet bagage

När ditt bagage försenas eller försvinner kan du kräva ersättning för utlägg eller bagagets värde.