Tillgänglighet och anpassning

Webbplatsen är framtagen för att en bred målgrupp ska kunna ta del av den utifrån sina behov och önskemål.

En tillgänglig webbplats gynnar alla. Tillgänglighetsarbetet syns inte för alla men är viktigt för att alla användare ska få bra förutsättningar när de använder webbplatsen utifrån sina behov. Hallakonsument.se är framtagen utifrån WCAG-riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå AA. Vi har följt riktlinjerna för att se till att webbplatsen bland annat uppfyller godkänd kontrastnivå för text mot bakgrund, att design och navigation är konsekvent genomförd och att den bakomliggande koden är korrekt strukturerad.

Lättläst, teckenspråk och andra språk

Ett urval av artiklarna på webbplatsen finns på lättläst, teckenspråk och flera internationella språk. Artiklar hittar du på två sätt: antingen genom att klicka på rubrikerna "Lättläst", "Teckenspråk" och "Other languages" högst upp på webbplatsen eller genom att använda genvägarna som finns i anslutning till originaltexterna. Du hittar genvägarna direkt över rubriken i de artiklar som är översatta.

Lyssna på innehållet

Du kan lyssna på innehållet på webbplatsen. Uppläsningen startar du genom att klicka på Lyssna, högst upp på webbplatsen. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser. 

Anpassa webbplatsen

Om du använder dator kan du ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra hjulet på din datormus. På Mac kan du i stället hålla ner knappen "Command" (kringlan) samtidigt som du trycker på + för att öka textstorleken och - för att minska.