Produktsäkerhet

När du köper varor och tjänster av ett företag har du rätt att kräva att produkterna ska vara säkra. Säkerhet för varor och tjänster regleras i produktsäkerhetslagen.

Allmänt om produktsäkerhet

Återkallelser och marknadskontroller