Produktsäkerhet

Här hittar du information om din rätt att få säkra varor och tjänster när du köper något som konsument.

Allmänt om produktsäkerhet

Återkallelser och marknadskontroller