Personlig skyddsutrustning

Vad du kan tänka på när du köper och använder olika typer av skyddsutrustning, till exempel flytvästar, hjälmar och ryggskydd.

Hjälmar

Att tänka på när du väljer hjälm till dig och barnen. Välj grönt spänne till barnen.

Ryggskydd

Att tänka på när du köper och använder ryggskydd.

Andningsskydd

Andningsskydd är produkter som skyddar användaren genom att filtrera inandningsluft.