Räddningsvästar för barn

Barn ska alltid använda en räddningsväst av typen 100 N. Västen ska vara anpassad för barnets vikt och har rätt storlek. Se även till att använda en väst som är CE-märkt.

Tänk på det här

  • Räddningsvästar ska vara CE-märkta.

  • Räddningsvästen ska vara anpassad för barnets vikt.

  • Räddningsvästen ska ha orange, gul eller röd färg.

  • Räddningsvästen ska ha krage.

  • Köp inte en uppblåsbar räddningsväst till barn.

Välj vad du vill läsa mer om

Barn i båt och barn som är nära vatten ska alltid använda en räddningsväst av typen 100 N. Räddningsvästen har bra flytkraft och hjälper till att vända barnet rätt i vattnet. Kragen håller barnets huvud över vattenytan.

Barn ska däremot inte använda flytplagg av typen 50 N. De har otillräcklig flytkraft och saknar krage. Barn ska inte heller använda uppblåsbara flytvästar, 150 N. En uppblåsbar flytväst kräver en kunnig och noggrann användare.

För flytvästar finns en säkerhetsstandard, EN ISO 12402, med olika delar för olika typer av flytvästar. Standardens nummer ska anges på västen och vilken del av standarden som använts vid tillverkning och kontroll ska också framgå av märkningen. För räddningsvästar, 100 N, är det del 4 av standarden som gäller (EN ISO 12402-4).

CE-märke

Alla flytvästar som säljs i Sverige och inom EU, måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får flytvästen inte säljas.

Bruksanvisning på svenska

En bruksanvisning på svenska ska också följa med flytvästen.

Det är viktigt att räddningsvästen är anpassad för barnets vikt och har rätt storlek. En räddningsväst får inte vara för stor. Då kommer flytkraften för långt ner. Om barnet hamnar i vattnet kommer underkroppen att lyftas för högt samtidigt som huvudet tippar bakåt.

För de små barnen är ett generellt råd att räddningsvästar bör vara enkla för den vuxna att sätta på, men svåra för barnet att ta av. Det är också viktigt att inte spänna grenbandet för hårt. Det är obekvämt och kan ge ett felaktigt flytläge.

Provbada med västen

Det kan vara bra att provbada med barnet för att minska risken för att barnet får panik om det ramlar i vattnet. Lär barnet att flyta i västen och vänj barnet vid att räddningsvästen vill vända kroppen till ryggläge.

Flytvästar har en begränsad livslängd. Till exempel åldras materialet av UV-ljus. Det är därför viktigt hur du förvarar flytvästen när den inte används. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och det är bra att kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje regelbundet. Undvik att köpa en begagnad flytväst som du inte vet hur den förvarats.

I många kommuner går det att hyra flytvästar. Kontakta konsumentvägledningen i din kommun. Du kan också besöka Svenska Livräddningssällskapets webbplats för att hitta var du kan hyra en väst.

Mer om flytvästar och säkerhet på Svenska Livräddningssällskapets webbplats

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022