Snorkelmasker och säkerhet

Snorkelmasker kan innebära en förhöjd risk jämfört med en klassisk utrustning med cyklop och snorkel som separata delar. Inte minst bör du tänka efter innan du låter barn använda en snorkelmask.

Använda snorkelmask – tänk på det här

  • Kolla att masken är CE-märkt.

  • Läs alltid bruksanvisningen och följ instruktionerna.

  • Var beredd på att masken på ett ögonblick kan fyllas med vatten om det blir en stor glipa mellan mask och ansikte, till exempel om du kolliderar med andra badande. När masken är fylld med vatten finns ingen luft att andas in. Öva därför på att snabbt ta av masken under kontrollerade förhållanden (när du är på grunt vatten men också där du inte bottnar).

  • Masken måste vara helt tät mellan övre och nedre delen när du har den på dig. Det går inte att ha skägg. Kontrollera att det inte bildas någon imma i den övre delen när du andas ut.

  • Om det bildas imma är det ett tecken på att masken inte fungerar. Använd inte masken. Reklamera masken hos inköpsstället, om du följt tillverkarens instruktioner och rekommendation om storlek.

  • Använd inte masken för lång tid i streck. Kolla efter maximal tid i bruksanvisningen. Det kan handla om 10-15 minuter.

Mer om snorkelmasker och säkerhet

Att spotta ut en vanlig snorkel som är fylld med vatten är väldigt enkelt. Men att ta av sig en snorkelmask som fyllts med vatten kräver sinnesnärvaro. En snorkelmasks funktion för att ventilera ut använd luft är komplicerad jämfört med funktionen hos en snorkel. Det kan finnas eller uppstå brister som leder till koldioxidförgiftning. Det kan ge allt från lätta symptom som huvudvärk och yrsel till medvetslöshet.

Det saknas kunskap om ifall barn har tillräcklig kognitiv förmåga för att med säkerhet kunna hantera en situation när en snorkelmask fyllts med vatten. Det är ett starkt skäl för att inte köpa snorkelmasker till barn.

Maskernas så kallade dödvolym (den mängd luft som kan ligga kvar i masken efter en utandning) är mycket stor för en snorkelmask i relation till ett barns lungvolym och andningskapacitet. Det gör att koldioxidhalten i luften barn andas in blir hög och avsevärt högre jämfört med för en vuxen.

En granskning Konsumentverket gjort visar att de flesta tillverkare bara testar maskerna för vuxna, trots att de även marknadsförs för barn.

Du bör tänka igenom om du verkligen vill att barnet ska använda en snorkelmask. Kanske fungerar det lika bra med en vanlig utrustning i form av cyklop och snorkel separat?

Du ska aldrig släppa ditt barn med blicken när det badar. Men har barnet en snorkelmask blir det ännu viktigare, även om barnet är en god simmare.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 juni 2023