Sport och fritid

Vad du kan tänka på kring din säkerhet när du ägnar dig åt olika fritidsaktiviteter.

Hoppa säkert på studsmattor

Att tänka på när du köper, monterar och hoppar på en studsmatta.

Hoppa säkert i hoppborgar

Att tänka på när barnen ska hoppa i hoppborgar.