Hoppa säkert på studsmattor

Lyssna

Använd bara studsmattor som är CE-märkta. Se till att studsmattan har skyddsnät och hoppa ensam för att undvika olyckor.

Tänk på det här

  • Följ noga instruktionerna kring hur du ska montera, placera, underhålla och använda studsmattan.

  • Använd skyddsnät.

  • Övervaka barnen så de hoppar säkert. Du behöver speciellt ha god uppsikt över yngre barn.

  • Hoppa en i taget för att undvika kollision.

  • Det bör inte finnas någon eller något under studsmattan när den används.

  • Studsmattan ska vara CE-märkt.

Välj vad du vill läsa mer om

Placera studsmattan på plan mark så att den står stadigt. Mattan ska vara omgiven av mjukt underlag, till exempel sand eller gräs. Det ska vara minst två meters avstånd till träd, stenar, byggnader eller andra fasta föremål.

Under studsmattan ska det inte vara några barn, leksaker eller andra saker när någon hoppar.

Kontrollera att studsmattan är rätt ihopsatt och att alla delar är hela innan någon börjar hoppa för säsongen. Om något är trasigt – byt ut det. Det vadderade kantskyddet som täcker fjädrar och ram samt skyddsnät slits och åldras med tiden. I informationen från tillverkaren brukar det finnas en rekommendation för när delar bör bytas ut.

Kontrollera att studsmattan är hel regelbundet under säsongen. Om du behöver ersätta trasiga delar, köp delar som passar just din studsmatta. Hoppa inte på studsmattan om den är trasig.

  • Hoppa en i taget. Många skador beror på att barn kolliderar med varandra när de hoppar.
  • Använd skyddsnät. Det skyddar barn från att ramla av mattan.
  • Vuxna bör se till att barnen inte överskattar sin förmåga och gör svårare trick än de klarar av, till exempel volter.
  • Läs användarmanualen noga för att få kunskap om vilka trick studsmattan är anpassad för. Många studsmattor för hemmabruk är till exempel inte designade för volter.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022