Säkerhet vid upplevelse- och äventyrsaktiviteter

Köper du en tjänst ska den vara säker för dig som konsument. Dykning, klättring, zipline, ridning, downhill-cykling och fjäll- och vinterturism är alla exempel på aktiviteter som ställer krav på säkerheten.

Tänk på det här

 • Följ alltid anvisningar och säkerhetsregler.

 • Uppge korrekta uppgifter om din hälsa och annat som företaget frågar efter. Fel uppgifter kan påverka säkerheten när du ska delta i aktiviteten.

Välj vad du vill läsa mer om

Företag och föreningar som erbjuder olika aktiviteter ansvarar för att se till att aktiviteterna är säkra och inte orsakar personskador. En tjänst är säker om den inte innebär någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet.

Ansvaret innebär bland annat att den som erbjuder tjänsten ska ha koll på att utrustningen är säker och att de har säkerhetsrutiner. Företaget kan alltså inte påstå att du deltar på egen risk.

Vissa äventyrstjänster innebär alltid en viss risk. Därför är det viktigt att du följer alla anvisningar och säkerhetsregler. Du behöver också lämna korrekta uppgifter om din hälsa eller annat som kan påverka säkerheten inom aktiviteten.

Innan du deltar i en aktivitet bör du fundera över detta:

 • Har den som anordnar aktiviteten ett gott rykte?
 • Vilken skyddsnivå förväntar du dig?
 • Ska du utföra aktiviteten på egen hand eller kommer det finnas en ledare tillgänglig?
 • Hur stor är gruppen?
 • Har du fått tillräcklig säkerhetsinformation?
 • Verkar ledaren kunnig och kan svara på dina eventuella frågor?
 • Har du fått tillräcklig information för att kunna bedöma om du klarar av aktiviteten?

Har du upptäckt en säkerhetsrisk eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken tjänst och/eller utrustning som avses
 • vilket företag som har tillhandahållit tjänsten och/eller utrustningen

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver händelsen och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 juni 2023