Säkerhet när du anlitar personlig tränare (PT)

När du ska välja en personlig tränare (PT) är det viktigt att först ta reda om tränaren har tillräcklig kompetens. Kolla även igenom avtalet noga innan du skriver på.

Anlita personlig tränare – tänk på det här

  • Ta reda på vilken utbildning och erfarenhet tränaren har. Kolla gärna referenser.

  • Berätta vad du vill uppnå med din träning.

  • Berätta om du har fysiska eller medicinska begränsningar som gör att du inte kan utföra viss träning.

  • Den personliga tränaren ska noga visa hur du gör vid varje övning, maskin och redskap för att du inte ska skada dig.

  • Läs igenom avtalsvillkoren noga innan du skriver på.

Välj vad du vill läsa mer om

När du ska välja personlig tränare bör du kolla vilken utbildning och erfarenhet tränaren har. Se till att personen har tillräcklig kompetens för att kunna bedöma vilken typ av träning din kropp klarar av. Du kan kolla upp referenser. Rekommenderar till exempel ditt gym den personliga tränaren?

Innan du tecknar avtal med en personlig tränare bör du läsa igenom avtalet noga. Där ska finnas uppgifter om pris, uppsägningstid, förlängning och andra konsumenträttsliga villkor.

Köper du mer än bara några timmars träning ska du be om en skriftlig träningsplan.

När du tränar ska den personliga tränaren noga visa hur du ska göra olika övningar för att inte skada dig. Det gäller även vid varje maskin och redskap.

Det är viktigt att du berättar vad du vill uppnå med din träning. Du behöver också berätta om du har fysiska eller medicinska begränsningar som gör att du inte kan utföra viss träning.

Produktsäkerhetslagen gäller

Den personliga tränaren erbjuder dig en tjänst och då gäller produktsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet.

Det innebär också att du som konsument har ett ansvar att berätta om dina mål, förutsättningar och eventuella begränsningar för att träna. Du ska även få tillräckligt med information så du kan avgöra om du klarar övningarna.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken tjänst och/eller utrustning som avses
  • vilket företag som har tillhandahållit tjänsten och/eller utrustningen

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver händelsen och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 juni 2023