Säkerhet i trampolinparker

Att besöka en trampolinpark kan vara en rolig upplevelse. Det kan vara ett sätt att få både barn och vuxna att röra på sig. Men tyvärr har det inträffat allvarliga olyckor. Olyckorna har lett till huvud- och nackskador och svåra frakturer på armar och ben. I andra länder har det även skett dödsfall. Därför är det viktigt att du följer alla anvisningar.

Hoppa i trampolinpark – tänk på det här

 • Följ personalens instruktioner. De är till för att du ska kunna hoppa säkert.

 • Känn din egen begränsning. Öva upp dina färdigheter efter hand.

 • Hoppa en åt gången.

 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd.

 • Fortsätt inte hoppa om du börjat bli trött. Det är ofta då olyckorna inträffar.

 • Landa på båda fötterna och gör inte svårare trick och konster än du klarar av.

 • Testa inte avancerade hopp och tricks utan att ta hjälp av kompetent personal.

 • Undvik att landa på vadderingen mellan trampolinerna. Det kan leda till frakturer.

 • Landa aldrig med huvudet före i en skumgummigrop. Det kan leda till allvarliga nackskador eller dödsfall.

Välj vad du vill läsa mer om

En trampolinpark är en park med många trampoliner som sitter ihop. Ofta finns det även till exempel skumgummigrop eller annan utrustning. Parken ska ge noggrann säkerhetsinformation. Det ska finnas personal som handleder besökarna.

Skador som inträffar på trampolinparker beror ofta på att man landar fel. Till exempel om du landar mellan trampolinerna, på en fot, på huvudet eller på axlarna. Att hoppare kolliderar är också en vanlig orsak.

För att undvika olyckor är det viktigt att följa alla anvisningar. Som förälder bör du ser till att barnen förstår vilka regler som gäller. En trampolinpark är inte ett lekland. Det är en annan typ av aktivitet som ställer andra krav på övervakning och instruktioner från personal.

Företaget eller den som står bakom trampolinparken ansvar för att:

 • se till att utrustningen är säker
 • ha tillräckligt med personal som övervakar verksamheten
 • se till att användarna är informerade om reglerna.

Du som besökare förväntas följa instruktioner och anvisningar.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken trampolinpark som avses
 • vilken utrustning/aktivitet i trampolinparken som avses

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver händelsen och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 juni 2023