Uppblåsbara flytvästar

Uppblåsbara flytvästar är smidiga och bekväma men kräver mer av dig som användare än andra flytvästar. För att de ska fungera krävs regelbunden inspektion, service och att du är en kunnig användare.

Uppblåsbara flytvästar och säkerhet – tänk på det här

  • Använd bara uppblåsbar flytväst om du är simkunnig.

  • Barn ska inte använda uppblåsbara flytvästar.

  • Följ tillverkarens serviceanvisningar för att västen ska fungera bra.

Mer om säkerhet och uppblåsbara flytvästar

Uppblåsbara flytvästar blir allt vanligare. Många tycker att de är smidiga och bekväma. När de blåses upp har de goda förutsättningar för att vända dig rätt i vattnet. Men de begränsar samtidigt dina möjligheter att simma och klättra upp i båten.

Tekniskt komplicerade

Uppblåsbara flytvästar är det de mest tekniskt komplicerade flytvästarna. För att de ska fungera krävs regelbunden inspektion, service och att du är en kunnig användare. En gaspatron blåser upp flytvästen. Om inte uppblåsningsanordningen fungerar har västen ingen flytkraft. Barn ska därför inte använda uppblåsbara flytvästar.

De flesta uppblåsbara flytvästar är av typen 150 N men de finns även i andra utföranden med annan flytkraft.

För flytvästar finns en säkerhetsstandard, EN ISO 12402, med olika delar för olika typer av flytvästar. Standardens nummer ska anges på västen och vilken del av standarden som använts vid tillverkning och kontroll ska också framgå av märkningen.

För räddningsvästar, av typen 150 N, är det del 3 av standarden som gäller (EN ISO 12402-3). Titta efter märkningen på flytvästen för att veta att västen uppfyller kraven i standarden.

CE-märket

Alla flytvästar som säljs i Sverige och inom EU måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får flytvästen inte säljas.

Bruksanvisning på svenska

En bruksanvisning på svenska ska följa med flytvästen.

Kontrollera att västen har en säkring som hindrar gaspatronen från att gänga ur. Om du är osäker på om västen har en säkring kan du fråga inköpsstället. Om din väst inte har en säkring måste du kontrollera att gaspatronen är ordentligt iskruvad varje gång du ska använda den.

För att västen ska fungera bra är det är viktigt att du följer tillverkarens serviceanvisningar när det gäller byte och kontroll av gaspatron och att du regelbundet kontrollerar att patronen är oanvänd/operforerad.

Det är också viktigt att du följer tillverkarens serviceanvisningar när det gäller byte av förbrukningsdelar i aktiveringsanordningen som till exempel bobbin och cartridge.

Den uppblåsbara flytvästen finns med manuell och automatisk uppblåsningsfunktion. Den manuella kräver att du själv drar i handtaget/snöret när du vill att den ska fyllas med luft. Den automatiska fylls med luft när den hamnar under vattenytan.

Du får en bruksanvisning till den uppblåsbara västen och information om hur du ska använda, underhålla och kontrollera västen. Där beskriver tillverkaren hur du ska kontrollera din flytväst och hur ofta du bör lämna in den på service, vanligtvis en gång per år.

Om du köper en uppblåsbar flytväst måste du vara beredd att underhålla den på rätt sätt för att veta att den skyddar dig när det behövs.

Flytvästar har en begränsad livslängd, till exempel åldras materialet av UV-ljus. Det är därför viktigt hur du förvarar din flytväst när den inte används. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och det är bra att kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje regelbundet. Undvik att köpa en begagnad flytväst som du inte vet hur den förvarats.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

  • vilken vara det handlar om
  • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022