Andningsskydd

Det finns olika produkter på marknaden för att täcka mun och näsa, men det är långt ifrån alla som kan skydda dig. Andningsskydd är benämningen på de produkter som skyddar användaren genom att filtrera inandningsluft.

Den vanligaste typen av andningsskydd heter filtrerande halvmask. Alla andningsskydd klassas som personlig skyddsutrustning och ska vara CE-märkta för att få säljas.

I Europa finns det andningsskydd i tre klasser: FFP1, FFP2 och FFP3. De baseras på hur väl inandningsluften filtreras. FFP3 har den högsta filtreringsgraden. Filtreringsförmågan för varje modell har kontrollerats av särskilda laboratorium innan skydden får börja säljas.

Välj vad du vill läsa mer om

Andningsskydd mot covid-19 används i första hand inom sjukvården. FN:s världshälsoorganisation, WHO, rekommenderar att de som arbetar inom hälso- och sjukvård använder andningsskydd av klassen FFP2 eller FFP3.

Andningsskydd i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats

Att tänka på vid användning

Om du som konsument väljer att köpa ett andningsskydd kan du behöva prova olika modeller för att hitta ett som passar dig. Varje gång du använder ett andningsskydd ska du kontrollera att skyddet sluter tätt mot ansiktet. Det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar. Om andningsskyddet inte sitter rätt finns risk för läckage och att skyddet därmed inte fungerar.

Huden och masken ska vara ren. Skägg och skäggstubb gör att masken inte sluter tätt. Andra faktorer som kan påverka skyddets funktion är bland annat smuts i utandningsventilen eller att filtret är förbrukat. De flesta masker är för engångsbruk.

Information som ska framgå vid köp

Andningsskydd ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren intygar att kraven i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning är uppfyllda. Det ska även framgå vem som är tillverkare av skyddet och det ska finnas kontaktinformation till tillverkaren och eventuell importör på eller tillsammans med skyddet. Det ska också följa med en bruksanvisning på svenska.

En annan typ av skydd är munskydd som också kallas medicinska munskydd eller kirurgiska munskydd. På engelska kallas de medical face masks. Munskydd minskar smittspridning från bäraren till omgivningen. Dessa skydd är medicintekniska produkter och ska också vara CE-märkta.

Använda munskydd på Läkemedelsverkets webbplats

Använda munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten användning av CE-märkta engångsmunskydd. I en del länder, främst utanför EU, är det vanligt förekommande med enklare typer av ansiktsmasker som används för olika ändamål. De kallas ofta ”community face masks” eller ”community face coverings”. De finns numera även på den svenska marknaden. Dessa produkter är inte CE-märkta och uppfyller inte kraven för medicintekniska produkter eller personlig skyddsutrustning. Du kan inte räkna med att sådana ansiktsmasker skyddar dig eller andra.

Om ansiktsmasker på Läkemedelsverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022