Säkra ryggskydd – så väljer och använder du ryggskydd

Använd bara ryggskydd som är CE-märkta. Tänk på att köpa ett ryggskydd som klarar låga temperaturer om du ska använda det på vintern.

Köpa säkert ryggskydd – tänk på det här

 • Köp ett ryggskydd som är CE-märkt.

 • Prova ordentligt innan du köper skyddet. Se till att det är bekvämt.

 • Köp rätt storlek så det skyddar på rätt sätt. Vilken storlek du ska välja styrs av måttet från din midja till din axel.

 • Läs bruksanvisningen innan du köper skyddet.

Mer om ryggskydd och säkerhet

Ryggskydd minskar risken för mjukdelsskador. Men de är inte konstruerade för att skydda mot allvarliga ryggradsskador.

CE-märkning

Ryggskydd måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. Ett skydd utan CE-märke har inte kontrollerats som det ska och risken är stor att det inte skyddar ordentligt.

Europeisk standard

Det finns även en särskild europeisk standard med minimikrav på hur ett ryggskydd för MC ska dämpa ett slag. Standarden heter EN1621-2. Om standaren använts är skyddet märkt med detta nummer.

Standarden innehåller två olika skyddsnivåer. Skyddsnivåerna ska framgå av märkningen. Det som skiljer nivåerna åt är hur mycket ett slag dämpas. Level-1 ger ett sämre skydd än level-2. För att få ett bättre skydd ska du välja ett level-2-skydd.

Ryggskydd för olika sporter

Samma skydd som används för motorcykel kan normalt även användas för sporter som skidor och snowboard. Men det finns också skydd som tagits fram för att bara användas just vid alpinsport. Skydd framtagna för alpinsport tål låga temperaturer. Om skyddet är märkt med EN 1621-2:2014 kan du leta efter märkningen T-. Då klarar skyddet garanterat låga temperaturer.

Skydd för skulderbladen

Det finns vissa ryggskydd som bara täcker en mindre del av ryggen. Om skyddet är märkt med EN 1621-2:2014, kontrollera att det också har märkningen FB (Full Back). Då vet du att även dina skulderblad får ett skydd.

Läs bruksanvisningen innan du köper skyddet. Där bör det stå:

 • hur du avgör om ditt skydd behöver bytas ut
 • hur det ska förvaras
 • om det kan rengöras
 • om det inte fungerar vid vissa temperaturer
 • vilka användningsområdena är för skyddet.

Behöver du slänga skyddet efter islag?

Om ryggskyddet varit med om ett kraftigt islag ska det oftast slängas. Men det beror delvis på vilket stötupptagande material som tillverkaren använt.

När behöver du byta ut ryggskyddet?

Materialen i ryggskydd åldras. Skyddet behöver bytas ut efter ett antal år. I bruksanvisningen ska det finnas information som gör att du kan bedöma när skyddet behöver bytas ut.

MC-ställ med ficka

Har ditt MC-ställ en ficka för ett ryggskydd? Använd då bara det skydd som är avsett för plagget. Dessa ska ha testats tillsammans för att man ska vara säker på att det kombinationen fungerar som det ska.

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022