Skadat bagage

Lyssna

När ditt bagage skadas under en flygresa kan du kräva ersättning av flygbolaget. Anmäl att ditt bagage är skadat direkt i ankomsthallen, och ställ krav till flygbolaget så snart som möjligt.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Ta reda på dina rättigheter och ställ krav mot flygbolaget

1

Flygbolaget ansvarar för allt incheckat bagage som är tillåtet att ta med. Har ditt incheckade bagage skadats under flygresan bör du anmäla det direkt vid bagageutlämningen. Se till att du får fylla i en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report) tillsammans med en representant för flygplatsen eller flygbolaget. Rapporten blir ditt bevis på att bagaget har skadats under flygresan.

Lämnar du flygplatsen utan att göra en anmälan kan det bli svårare att bevisa att bagaget skadades under flygresan. Skulle det inte finnas någon personal på plats så att du kan göra en anmälan, kan du istället fota bagaget på flygplatsen så att du har bildbevis på att bagaget var skadat redan vid bagageutlämningen.

Skicka krav till flygbolaget inom en vecka

För att kunna kräva ersättning av flygbolaget behöver du skicka in ditt krav till flygbolaget senast sju dagar efter att du tog emot ditt bagage. Gå vidare ned till steg 2 för mer information.

  2

  När ditt bagage försenas, försvinner eller skadas under flygresan kan du ha rätt till ersättning. Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn svarar du på frågor om din resa för att få veta vilka rättigheter du har och om du kan kräva ersättning. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen.

  Ta reda på vad du kan kräva med hjälp av Flygkalkylatorn

  Skicka kravet till flygbolaget så snart som möjligt. Gäller ditt fall försenat bagage som du har återfått måste du skicka kravet inom 21 dagar från det att du fick tillbaka bagaget. Gäller det skadat bagage måste du skicka kravet till flygbolaget senast 7 dagar efter att du tog emot ditt bagage.

  Om du ska skicka krav till flygbolaget på egen hand

  Kan du inte skicka in kravet via flygbolagets webbplats? Då kan du istället skicka det via mejl eller brev till flygbolaget. Det viktiga är att du klagar skriftligen. Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du prova att titta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

  Tänk på att skicka med följande:

  • PIR-rapport.
  • Kvitton på inköp (skicka kopior och behåll originalen själv). Har du inga kvitton behöver du göra en uppskattning av värdet på bagaget.
  • Biljetter/boardingkort.
  • Foton om ditt bagage har skadats.

  Spara en kopia på kraven du skickar till flygbolaget.

  Vänta på svar från flygbolaget

  När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor, men har du väntat i mer än 30 dagar utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende. Gå ned till steg 4 "Behöver vägledning?" för att få mer information.

   3

   Du kan alltid ta reda på dina rättigheter med hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn i steg 2. Nedan hittar du dina rättigheter sammanfattade i text, om du hellre vill läsa om vad du kan kräva av flygbolaget.

   Så stor ersättning kan du få

   När ditt bagage skadas är flygbolagets ersättningsansvar begränsat till 1 288 SDR (särskilda dragningsrätter) per passagerare. Det motsvarar ungefär 17 100 kronor. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel.

   Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

   För att ha rätt till mer ersättning måste du, i samband med att du checkade in bagaget, ha förklarat att ditt bagage är extra värdefullt. Det brukar kallas för att du gör en "särskild förklaring". Flygbolaget har rätt att ta ut en avgift för detta. Genom att du gör en ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage försvinner. Då gäller istället det belopp du har angett till flygbolaget.

   Du kan aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

   I de här fallen behöver inte flygbolaget ersätta dig

   Om du har packat på ett sådant sätt att bagaget går sönder under resan har flygbolaget ingen skyldighet att ersätta dig. Vissa flygbolag har även villkor som begränsar vad du får packa ned i det incheckade bagaget. Det kan vara saker som värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker. Det kan begränsa vad du kan få ersättning för om bagaget skadas.

   Ibland kan du få ersättning via försäkringen

   Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du via din hemförsäkring eller reseförsäkring kan få ersättning för bagaget.

   Om du har betalat resan med kort kan du även ha en extra reseförsäkring via kortutgivaren. Kolla med kortutgivaren vad som gäller. Ersättningar kan betalas ut från flera företag. Har du flera reseförsäkringar, till exempel via både hemförsäkring och ett bankkort, kan du alltså skicka en skadeanmälan till båda bolagen.

    Om flygbolaget säger nej till dina krav

    4

    Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj alternativet "Rest med svenskt flygbolag".

     Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

     Hallå konsument

     Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger konstnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

     Kontakta Hallå konsument

     Kommunens konsumentvägledning

     Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

     Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

      Fäll ihop

      Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

      Så kontaktar du ECC Sverige

      För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

      Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

      Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

      E-postmeddelandet ska innehålla:

      • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
      • biljetter eller boardingkort
      • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
      • kvitton
      • flygbolagets svar
      • PIR-rapport.

      När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

      ECC Sverige kan INTE:
      • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
      • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
      • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
      • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
      Har du frågor?

      ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

      Kontakta Hallå konsument

      Fäll ihop

      Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

      Hallå konsument

      Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger konstnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

      Kontakta Hallå konsument

      Kommunens konsumentvägledning

      Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

      Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

       Fäll ihop
       5

        Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

        Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

        Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
        • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig
        • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer
        • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången

        Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

        Om du behöver hjälp med din anmälan

        Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

        Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" här nedan.

        Fäll ihop

        Om du har genomfört de tidigare stegen i den här processen, men du och företaget fortfarande har en tvist, har du möjlighet att ta tvisten till domstol.

        Är du osäker på om du ska vända dig till domstol, eller om du behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. Om du överväger att anlita juridisk hjälp kan det vara en bra idé att först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns det så kallat rättsskydd, vilket betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

        Du ska vända dig till tingsrätten med din tvist. Till skillnad från att göra en anmälan till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

        Vad kostar det?

        För en tvist som rör ett krav under 24 150 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2022), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 24 150 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

        Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

        Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

         Fäll ihop

         Källa: ECC SverigeKonsumentverket

         Granskad: 18 februari 2022

         Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.