Skadat bagage vid flygresa

När ditt bagage skadas under en flygresa kan du kräva ersättning av flygbolaget. Anmäl att ditt bagage är skadat eller att väskan är trasig direkt i ankomsthallen. Ställ sedan krav till flygbolaget så snart som möjligt.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Gör så här så fort du upptäcker att ditt bagage är skadat:

 • Anmäl ditt skadade bagage till en representant för flygplatsen eller flygbolaget direkt vid bagageutlämningen.
 • Se till att du får fylla i en anmälningsblankett för skadat bagage, en så kallad Property Irregularity Report (PIR).
 • Spara dina flygbiljetter och kopia på din anmälningsblankett (PIR).
 • Dokumentera skadorna, till exempel genom att fota eller filma.

Ta reda på dina rättigheter och ställ krav mot flygbolaget

1

Flygbolaget ansvarar för allt incheckat bagage som är tillåtet att ta med. Har ditt incheckade bagage skadats under flygresan bör du anmäla det direkt vid bagageutlämningen.

Se till att du får fylla i en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report) tillsammans med en representant för flygplatsen eller flygbolaget. Rapporten blir ditt bevis på att bagaget har skadats under flygresan.

Lämnar du flygplatsen utan att göra en anmälan kan det bli svårare att bevisa att bagaget skadades under flygresan.

Finns det inte finns någon personal på plats så att du kan göra en anmälan? Då kan du istället fota bagaget på flygplatsen. Då har du bildbevis på att bagaget var skadat redan vid bagageutlämningen.

Skicka krav till flygbolaget inom en vecka

För att kunna kräva ersättning av flygbolaget behöver du skicka in ditt krav till flygbolaget senast 7 dagar efter att du tog emot bagaget.

  2

  När ditt bagage försenas, försvinner eller skadas under flygresan kan du ha rätt till ersättning. Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn svarar du på frågor om din resa för att få veta vilka rättigheter du har och om du kan kräva ersättning. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så du kan skicka in ditt krav.

  Till Flygkalkylatorn

  Skicka kravet till flygbolaget så snart som möjligt. Gäller det försenat bagage som du återfått måste du skicka kravet inom 21 dagar från det att du fick tillbaka bagaget. Gäller det skadat bagage måste du skicka kravet till flygbolaget senast 7 dagar efter att du tog emot ditt bagage.

  Om du ska skicka krav till flygbolaget på egen hand

  Kan du inte skicka in kravet via flygbolagets webbplats? Då kan du istället skicka det via mejl eller brev. Det viktiga är att du klagar skriftligen. Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du titta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

  Tänk på att skicka med följande:

  • PIR-rapport.
  • Kvitton på inköp (skicka kopior och behåll originalen själv). Har du inga kvitton behöver du göra en uppskattning av värdet på bagaget.
  • Biljetter/boardingkort.
  • Foton (om ditt bagage har skadats).

  Spara en kopia på kraven du skickar till flygbolaget.

  Vänta på svar från flygbolaget

  När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor, men har du väntat i mer än 30 dagar utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

   3

   Så stor ersättning kan du få

   När ditt bagage skadas är flygbolagets ersättningsansvar begränsat till 1 288 SDR (särskilda dragningsrätter) per passagerare. Det motsvarar ungefär 18 500 kronor. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel.

   Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

   För att ha rätt till mer ersättning måste du ha förklarat att ditt bagage är extra värdefullt i samband med att du checkade in bagaget. Det brukar kallas för att du gör en "särskild förklaring". Flygbolaget har rätt att ta ut en avgift för detta. Genom att du gör en ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage försvinner. Då gäller istället det belopp du angett till flygbolaget. Du kan aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

   När behöver flygbolaget inte ersätta dig?

   Har du packat på ett sådant sätt att bagaget går sönder under resan är flygbolaget inte skyldigt att ersätta dig.

   Vissa flygbolag har även villkor som begränsar vad du får packa i det incheckade bagaget. Det kan vara värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker. Det kan begränsa vad du kan få ersättning för om bagaget skadas.

   Ibland kan du få ersättning via försäkringen

   Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du via din hemförsäkring eller reseförsäkring kan få ersättning för bagaget.

   Har du betalat resan med kort kan du även ha en extra reseförsäkring via kortutgivaren. Kolla med kortutgivaren vad som gäller. Ersättningar kan betalas ut från flera företag. Har du flera reseförsäkringar, till exempel via både hemförsäkring och ett bankkort, kan du alltså skicka en skadeanmälan till båda bolagen.

    Om flygbolaget säger nej till dina krav

    4

    Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj alternativet "Rest med svenskt flygbolag".

     Behöver du hjälp att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare? Här får du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

     Konsumentverkets vägledning

     Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

     Kontakta Konsumentverkets vägledning

     Kommunens konsumentvägledning

     Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

     Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

      Fäll ihop

      Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av Konsument Europa. Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

      Så kontaktar du Konsument Europa

      För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på den här sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

      Sedan behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt till Konsument Europa. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

      Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

      E-postmeddelandet ska innehålla:

      • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
      • biljetter eller boardingkort
      • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
      • kvitton
      • flygbolagets svar
      • PIR-rapport.

      När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

      Konsument Europa kan INTE:
      • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
      • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
      • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
      • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
      Har du frågor?

      Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vägledningen.

      Kontakta Konsumentverkets vägledning

      Fäll ihop

      Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare. Här är förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

      Konsumentverkets vägledning

      Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

      Kontakta Konsumentverkets vägledning

      Kommunens konsumentvägledning

      Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

      Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

       Fäll ihop
       5

        Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

        Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

        Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
        • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
        • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
        • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

        Gör en anmälan på ARN:s webbplats

        Om du behöver hjälp med din anmälan

        Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

        Om ARN inte kan pröva ditt ärende

        Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol nedan.

        Fäll ihop

        Om du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

        Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

        Vad kostar det?

        För en tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 28 650 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

        Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader. Men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

        Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

         Fäll ihop

         Fick du svar på din fråga?

         Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

         Granskad: 8 mars 2024

         Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.