Konsument Europa – en del av ECC-nätverket

Konsument Europa är en del av Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Konsument Europa medfinansieras av EU-kommissionen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.