Skicka ärende via e-post till Konsument Europa

När du ska mejla in ditt ärende till oss finns det några saker du kan göra för att vi ska kunna hantera ditt ärende snabbare.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Gör så här

För att vi ska kunna omhänderta ditt ärende så snabbt och på så bra sätt som möjligt behöver vi få en del information från dig.

Skicka ditt mejl till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

Ditt meddelande till oss behöver innehålla:

 • Ditt namn och företagets namn
 • Beskrivning av problemet
 • Dokumentation
Dokumentation kan till exempel vara:
 • Avtal/avtalsvillkor
 • Skärmdumpar på annonser
 • Faktura/kvitton på köp
 • Din reklamation eller ångerrättsmeddelande som du skickat till företaget
 • Bilder/annat material som visar felet (skriv gärna vad du vill bevisa med varje bild)
 • Mejl som du och företaget har skickat till varandra
 • Biljetter/boardingkort (vid resor)
 • Kvitton, om du vill kräva ersättning för kostnader
 • Bagagekvitto
 • PIR-rapport (om ditt bagage har skadats eller försvunnit i samband med en flygresa)

Det kan också underlätta om du tar med information som:

 • Datum då du beställde samt tog emot varan/tjänsten
 • Priset på varan/tjänsten
 • Betalningssätt (till exempel bankkort, kreditkort, kontant betalning)
 • Försäljningsmetod (till exempel butik, e-handel, telefonförsäljning)
 • Förslag på lösning

Vi kan inte ta emot meddelanden eller ärenden via sms och mms. Skicka in ditt ärende via mejl istället.

Vi vill gärna att du skickar din dokumentation, till exempel kvitton, som PDF-filer. Döp filerna så tydligt du kan, till exempel till "Orderbekräftelse" om du skickar in en orderbekräftelse. Skickar du in avtal eller avtalsvillkor behöver de vara fullständiga.

Underlag som visar din och företagets skriftliga dialog ska helst vara ordnad i kronologisk ordning. Vi behöver också kunna se avsändare, mottagare och datum om du bifogar e-postmeddelanden.

Skicka ditt mejl till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

Vi behöver få in all dokumentation i ditt ärende inom 4 veckor, annars stängs ärendet.

Eftersom vi skannar in allt material som kommer in till oss så är det bra om du, utöver punkterna ovan, tänker på att dokumentationen du skickar in till oss är i A4-format, samt fri från tejp, post-its, register, häftklamrar, gem eller liknande.

När du har skickat in ärendet registreras det i vårt ärendehanteringssystem och du blir tilldelad en handläggare. Handläggaren kommer att gå igenom ditt ärende och kommer sedan att ta kontakt med dig. Du blir då tilldelad ett ärendenummer som du ska spara för vidare kontakt med oss.

Ärenden behandlas i turordning

Vi får in många ärenden varje dag, och ärendena behandlas i turordning. Är ditt ärende akut (till exempel vid en tidsfrist) är det bättre att du ringer oss på vår telefontid.

Ärendet kan delas med något av våra systerkontor

Om vi bedömer att företaget inte har följt gällande lagstiftning vad gäller dina rättigheter som konsument, kan ärendet delas med ECC-kontoret i det land där företaget finns. De kommer då att ta kontakt med företaget åt dig och informera om vad du har rätt till enligt lag.

Vi kan inte tvinga ett företag till någonting

ECC-nätverket kan inte tvinga ett företag till någonting utan vi kan enbart medla mellan dig och företaget samt informera om skyldigheter och rättigheter. Om företaget vägrar att samarbeta försöker vi hitta ett tvistlösningsorgan som du kan vända dig till.

Ditt ärende blir allmän handling

Alla ärenden sparas i vårt ärendehanteringssystem. Det går inte att skicka in ett ärende anonymt. Handlingar som kommer in är i de allra flesta fall offentliga då Konsument Europa lyder under offentlighetsprincipen.

Mer om hur dina personuppgifter hanteras hos oss på konsumenteuropa.se

Källa: Konsument Europa

Granskad: 25 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.