Om ECC-nätverket

Konsument Europa är en del av EU-nätverket European Consumer Centres Network. Nätverket består av konsumentkontor i 29 länder. Kontoren finns i varje EU-land, Island och Norge. Konsument Europa samarbetar även med ett konsumentkontor i Storbritannien.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Om ECC-verksamheten

  • ECC-kontoren finansieras av EU-kommissionen och nationella myndigheter. Konsument Europa delfinansieras av Konsumentverket.

  • En konsument som har ett gränsöverskridande problem med ett företag kan kontakta ECC-kontoret i sitt land. Konsumenten kan få rådgivning och eventuellt medling.

  • ECC-nätverket har inga tvångsåtgärder mot företag. Arbetet baseras på ett frivilligt samarbete med konsumenter och företag.

  • Vill du veta mer kan du besöka Konsument Europas webbplats.

Konsumenteuropa.se

Vill du kontakta Konsument Europa?

Webbplatsen konsumenteuropa.se riktar sig inte till dig som har en konsumentfråga. Har du ett problem eller en fråga kan du kontakta Konsumentverkets vägledning. Via vägledningen når du Konsument Europa. Konsument Europa kan hjälpa dig som handlat från ett företag inom EU, Norge, Island eller Storbritannien.

Film om hur det går till när du kontaktat Konsument Europa

Mer om ECC-nätverket

Besök ECC-nätverkets gemensamma webbplats om du vill veta mer om nätverket.

ECC-nätverkets webbplats (på engelska)

Källa: Konsument Europa

Granskad: 25 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.