Försenat eller förlorat bagage vid flygresa

Flygbolaget ansvarar för att ditt bagage kommer fram om du checkat in det korrekt. När ditt bagage blir försenat eller försvinner under en flygresa kan du kräva ersättning av flygbolaget.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här om ditt bagage är försenat eller försvunnet

 • Anmäl att ditt bagage inte har kommit fram direkt i ankomsthallen. Fyll i en så kallad PIR-rapport tillsammans med en representant för flygplatsen eller flygbolaget.
 • Skicka dina krav på ersättning till flygbolaget så snart som möjligt.

Ta reda på dina rättigheter och ställ krav mot flygbolaget

1

När ditt incheckade bagage inte kommer fram är det viktigt att du anmäler det direkt vid bagageutlämningen. Se till att du får fylla i en så kallad PIR-rapport (Property Irregularity Report) tillsammans med en representant för flygplatsen eller flygbolaget. Rapporten blir ditt bevis på att bagaget inte har kommit fram.

Har du ingen PIR-rapport kan det bli svårt att kräva ersättning, eftersom flygbolagen i sådana fall brukar utgå från att bagaget kommit fram och lämnats ut. Då behöver du sannolikt någon annan typ av dokumentation som bevisar att bagaget inte kommit fram för att kunna söka ersättning från flygbolaget.

Spara kvitton på alla inköp

Spara alla kvitton för det du köper på grund av att bagaget är försenat eller försvunnet. Det kan till exempel vara kläder eller annat du behöver köpa medan du väntar på bagaget.

Skicka krav till flygbolaget så snart som möjligt

För att kunna kräva ersättning behöver du skicka in ditt krav till flygbolaget. Skicka med kvittona som underlag. Gäller ditt fall försenat bagage som du fått tillbaka måste du skicka kravet inom 21 dagar från det att du fick tillbaka bagaget.

  2

  När ditt bagage försenas, försvinner eller skadas under flygresan kan du ha rätt till ersättning. Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn svarar du på frågor om din resa för att få veta vilka rättigheter du har och om du kan kräva ersättning. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så du kan skicka in ditt krav.

  Till Flygkalkylatorn

  Skicka kravet till flygbolaget så snart som möjligt. Har du rest med flera flygbolag? Då kan du välja om du vill skicka kravet till det flygbolag som utförde första eller sista sträckan.

  Gäller det försenat bagage som du återfått måste du skicka kravet inom 21 dagar från det att du fick tillbaka bagaget. Gäller det skadat bagage måste du skicka kravet till flygbolaget senast 7 dagar efter att du tog emot ditt bagage.

  Skicka krav till flygbolaget via mejl eller brev

  Kan du inte skicka in kravet via flygbolagets webbplats? Då kan du istället skicka det via mejl eller brev. Det viktiga är att du klagar skriftligen. Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du titta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

  Tänk på att skicka med följande:

  • PIR-rapport.
  • Kvitton på inköp (skicka kopior och behåll originalen själv). Har du inga kvitton behöver du göra en uppskattning av värdet på bagaget.
  • Biljetter/boardingkort.
  • Foton eller filmer (om ditt bagage har skadats).

  Spara en kopia på kraven du skickar till flygbolaget.

   3

   Du kan ta reda på dina rättigheter med hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn. Nedan hittar du dina rättigheter sammanfattade i text.

    Du har rätt till ersättning för kostnader du drabbas av på grund av att ditt bagage försenats. Det kan vara utgifter för kläder eller annat du behöver köpa medan du väntar på bagaget. Flygbolagets skadeståndsansvar för försenat bagage är begränsat till 1 288 SDR (vilket motsvarar cirka 18 500 svenska kronor) per passagerare. Tänk på att du måste begränsa dina kostnader. Köper du mer än nödvändigt eller det dyraste alternativet är det inte säkert att du får full ersättning.

    Reklamera så fort som möjligt

    Om ditt bagage är försenat behöver du klaga och ställa krav till flygbolaget så snart som möjligt. Du måste reklamera inom 21 dagar från det att du fick tillbaka bagaget.

    Ibland blir du ersatt med halva beloppet

    Ofta erbjuder flygbolag bara 50 procent i ersättning för kläder du behövt köpa när ditt bagage varit försenat. Det beror på att du troligtvis kommer att ha användning för kläderna när du kommer hem.

    I de här fallen behöver inte flygbolaget ersätta dig

    Flygbolaget behöver inte betala ut ersättning till dig om det gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika att du skulle drabbas av kostnader. Även i de fall där det var omöjligt för flygbolaget att ta till sådana åtgärder behöver de inte betala ut ersättning. Det finns inga bestämda situationer där flygbolaget alltid går fria från ansvar. Om flygbolaget nekar till ditt krav blir det en bedömning från fall till fall.

    Ibland kan du få ersättning via försäkringen

    Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du via din hemförsäkring eller reseförsäkring kan få ersättning för bagaget.

    Om du betalat resan med kort kan du även ha en extra reseförsäkring via kortutgivaren. Kolla med kortutgivaren vad som gäller. Ersättningar kan betalas ut från flera företag. Har du flera reseförsäkringar, till exempel via både hemförsäkring och ett bankkort, kan du alltså skicka en skadeanmälan till båda bolagen.

     Fäll ihop

     Om någon av följande situationer uppstår kan du kräva ersättning för vad bagaget är värt:

     • Bagaget har inte kommit fram inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha anlänt.
     • Flygbolaget erkänner att bagaget är försvunnet.

     Det är viktigt att du skickar dina krav till flygbolaget så fort som möjligt.

     Får du tillbaka ditt bagage efter 21 dagar och du har ännu inte fått kompensation för bagagets innehåll, behöver flygbolaget enbart ersätta för dig de extrakostnader som uppstått.

     Så mycket kan du få i ersättning

     Flygbolagets skadeståndsansvar för förlorat bagage är begränsat till 1 288 SDR (vilket motsvarar cirka 18 500 svenska kronor) per passagerare. För att ha rätt till mer ersättning måste du ha förklarat att ditt bagage är extra värdefullt i samband med att du checkade in bagaget. Om du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om bagaget försvinner. Då gäller istället det belopp du angett till flygbolaget. Bolaget får ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”.

     I de här fallen behöver inte flygbolaget ersätta dig

     Flygbolaget behöver inte ersätta dig om det kan visa att du själv orsakat att bagaget försvunnit. Ersättningen kan också bli mindre om du bidragit till att det försvunnit.

     Vissa flygbolag har villkor som begränsar vad du får packa ner i det incheckade bagaget. Det kan vara värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker. Det kan också begränsa vad du kan få ersättning för om bagaget försvinner.

     Ibland kan du få ersättning via försäkringen

     Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du via din hemförsäkring eller reseförsäkring kan få ersättning för bagaget.

     Om du har betalat resan med kort kan du även ha en extra reseförsäkring via kortutgivaren. Kolla med kortutgivaren vad som gäller. Ersättningar kan betalas ut från flera företag. Har du flera reseförsäkringar, till exempel via både hemförsäkring och ett bankkort, kan du alltså skicka en skadeanmälan till båda bolagen.

      Fäll ihop

      Om flygbolaget säger nej till dina krav

      4

      Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj "Rest med svenskt flygbolag".

       Behöver du hjälp att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare? Här får du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

       Konsumentverkets vägledning

       Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

       Kontakta Konsumentverkets vägledning

       Kommunens konsumentvägledning

       Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

       Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

        Fäll ihop

        Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av Konsument Europa. Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

        Så kontaktar du Konsument Europa

        För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på den här sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

        Sedan behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt till Konsument Europa. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

        Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

        E-postmeddelandet bör innehålla:

        • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
        • biljetter eller boardingkort
        • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
        • kvitton
        • flygbolagets svar
        • PIR-rapport.

        När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

        Konsument Europa kan INTE:
        • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
        • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
        • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
        • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
        Har du frågor?

        Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta vägledningen.

        Kontakta Konsumentverkets vägledning

        Fäll ihop

        Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare. Här är förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

        Konsumentverkets vägledning

        Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Konsumentverkets vägledning

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Fäll ihop
         5

          Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

          Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

          Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
          • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
          • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
          • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

          Gör en anmälan på ARN:s webbplats

          Om du behöver hjälp med din anmälan

          Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

          Om ARN inte kan pröva ditt ärende

          Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol nedan.

          Fäll ihop

          Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

          Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

          Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

          Vad kostar det?

          En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

          Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

          Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

          Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

           Fäll ihop

           Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

           Granskad: 18 februari 2022

           Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.