Skadat eller förlorat bagage på tågresan

Du är själv ansvarig för det bagage du tar med dig på tågresan. Om bagaget skadas eller förloras är det svårt att få ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Skadat eller förlorat bagage på tågresan - tänk på det här

  • Du ansvarar själv för det bagage du har med dig i tågvagnen.

  • Skadas eller försvinner ditt inlämnade bagage har du rätt till ersättning.

  • Undersök din hemförsäkring - du kan ha skydd gällande skadat eller försvunnet bagage.

Det är du själv som ansvarar för det bagage du har med dig i tågvagnen. Du kan som regel inte kräva någon ersättning från tågbolaget om bagaget du har med dig skadas eller försvinner.

Du kan prova att kontakta ditt försäkringsbolag. Fråga om du har något skydd i hemförsäkringen som täcker det skadade eller förlorade bagaget.

När tågbolaget orsakat skadan

Tågbolaget är skyldiga att ersätta dig om de har genom fel eller försummelse orsakat att ditt bagage försvunnit eller skadats.

Vissa tågföretag har system för att du ska kunna lämna in ditt bagage under resan. Det kan exempelvis vara bagage som tar för stor plats för att ha i vagnen eller som är extra värdefullt.

Om ditt inlämnade bagage då skadas, försvinner eller försenas har du rätt till ersättning från tågföretaget.

Du har inte rätt till ersättning om skadan är ditt eget fel, till exempel genom att du inte packat bagaget ordentligt.

Ersättning för skadat bagage

Ersättningen förskadat bagage ska vara lika stor som det bagaget har minskat i värde på grund av skadan.

Ersättning för försvunnet bagage

Försvinner ditt bagage och du kan bevisa vad bagaget var värt har du rätt att få detta i ersättning. Kan du inte bevisa värdet av det försvunna bagaget får tågföretaget ge dig ett schablonbelopp i ersättning istället.

Kommer du och resebolaget inte överens om ersättning för ditt skadade eller förlorade bagage kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. 

Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 7 juni 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.