Skadat eller förlorat bagage på tågresan

Lyssna

Du är själv ansvarig för det bagage du tar med dig på tågresan. Om bagaget skadas eller förloras är det svårt att få ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Bagage i tågvagnen skadas eller försvinner

Det är du själv som ansvarar för det bagage du har med dig i tågvagnen. Om ditt bagage skadas eller försvinner kan du inte kräva någon ersättning från tågbolaget. Tågbolaget är bara skyldiga att ersätta dig om det är de som har orsakat skadan på bagaget genom fel eller försummelse. Om bagaget har skadats eller försvunnit kan du prova att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Se över om du har någon skydd i hemförsäkringen som täcker det skadade eller förlorade bagaget.

Inlämnat bagage skadas eller försvinner

Vissa tågföretag har system för att du ska kunna lämna in ditt bagage under resan. Det kan exempelvis vara bagage som tar för stor plats för att ha i vagnen eller som är extra värdefullt. Om ditt inlämnade bagage då skadas, försvinner eller försenas har du rätt till ersättning från tågföretaget. Du har dock inte rätt till ersättning om skadan är ditt eget fel, exempelvis genom att du inte har packat bagaget ordentligt.

Ersättning för skadat bagage

Om ditt inlämnade bagage skadas har du rätt till ersättning från tågbolaget. Ersättningen ska vara lika stor som det bagaget har minskat i värde på grund av skadan.

Ersättning för förlorat bagage

Om tågbolaget har tappat bort ditt inlämnade bagage har du rätt till ersättning. Om du kan bevisa vad bagaget var värt har du rätt att få detta i ersättning. Kan du inte bevisa värdet av det försvunna bagaget får tågföretaget ge dig ett schablonbelopp i ersättning istället.

Fick du svar på din fråga?

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 7 juni 2023

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.