Vad är en paketresa?

För att en resa ska räknas som en paketresa måste två olika typer av resetjänster ingå, exempelvis transport och boende. Det är paketreselagen som skyddar dig när du åker på en paketresa.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Information om paketresor

För att en resa ska ses som en paketresa krävs det att resan uppfyller dessa krav:

 • Resan består av minst två olika resetjänster. En resetjänst kan vara transport, boende, hyrbil eller evenemang av olika slag.

 • Resan pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning.

 • De två olika resetjänsterna har satts samman i ett paket och säljs av ett företag.

En paketresa kan bestå av flera olika avtal

Om du ingår flera olika avtal om resetjänster kan det bli en paketresa om något av följande krav uppfylls:

 • De olika resetjänsterna har valts ut och betalats hos ett och samma försäljningsställe/webbplats, men levereras av två olika företag. Exempel: Du bokar hotell och transport från två olika företag men betalar båda tjänsterna samtidigt på samma ställe.

 • Resetjänsterna har sålts, erbjudits eller debiterats till ett gemensamt pris för flera resetjänster.

 • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.

 • Resetjänsterna har satts samman efter att företaget och resenären ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara en presentbox med olika valfria resetjänster eller hotell med spabehandlingar där resenären väljer behandlingar först på plats på hotellet.

 • Resetjänsterna har köpts på internet av separata näringsidkare, där det första företaget (arrangören) överförde uppgifter om resenärens namn, e-postadress och betalningsuppgifter till ett annat företag med vilken resenären inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst.

Paketreselagen ger dig bland annat skydd mot ändringar arrangören gör före eller under resan. Lagen skyddar dig även om resan blir inställd.

Paketreselagen

Vad är ett sammanlänkat researrangemang?

När du bokar en resetjänst av ett företag och det företaget sedan underlättar för dig att köpa ytterligare en resetjänst, kallas det för ett sammanlänkat researrangemang. Till skillnad från en paketresa där du endast har ett avtal för hela din resa, består ett sammanlänkat researrangemang av minst två olika typer av resetjänster. Det handlar alltså om separata avtal som kan ha ingåtts med ett eller flera företag. Sammanlänkade researrangemang ingår i paketreselagen.

För att det ska bli ett sammanlänkat researrangemang ska det första företaget, efter att du bokat en resetjänst:

 • förmedla eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst vid samma tillfälle
 • förmedla eller på annat sätt underlätta för dig att boka ytterligare en resetjänst från ett annat företag och denna bokning görs inom 24 timmar från att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

Med resetjänst avses:

 • passagerartransport, till exempel flyg eller buss
 • boende, till exempel hotell eller stuga
 • hyrbil eller hyra av motorcykel
 • turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

Dina rättigheter vid sammanlänkat researrangemang

Det är viktigt att vara medveten om att du inte har samma rättigheter om du köper ett sammanlänkat researrangemang som när du köper en paketresa. Vid ett sammanlänkat researrangemang ansvarar varje företag för sin resetjänst.

Du kan ha rätt till skadestånd till följd av bokningsfel, om bokningsfelet beror på företaget. Det kan till exempel vara ett tekniskt fel i bokningssystemet. Det är viktigt att du kan visa vilka kostnader du har haft på grund av bokningsfelet.

Sammanlänkade researrangemang omfattas delvis av resegarantin. Det innebär att du kan få ersättning om företaget går i konkurs efter att du bokat en resetjänst. Det är det första företaget, som säljer resetjänsten och underlättar för de andra köpen, som är skyldigt att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Mer om resegaranti på Kammarkollegiets webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 4 mars 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.