What is package travel?

Vad är en paketresa? - Engelska

For travel to be considered package travel, two different kinds of travel services must be included, such as transportation and lodging. It is the Package Tours Act that protects you when you go on package travel.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

This is package travel

For travel to be considered package travel, the travel must meet these requirements:

 • The travel consists of at least two different travel services. A travel service can be transportation, lodging, hire care or various kinds of events.

 • The travel takes at least 24 hours and includes one overnight stay.

 • The two different travel services have been put together in a package and are sold by a company.

Package travel can consist of several different agreements

If you enter several different agreements on travel services, it may be package travel if any of the following requirements are met.

 • The various travel services were chosen and paid for at the same sales point/website, but provided by two different companies. Example: You book a hotel and transportation from two different companies, but pay for both of the services at the same time at the same place.

 • The travel services have been sold, offered or charged at a joint price for several travel services.

 • The travel services have been marketed as a package holiday or a similar holiday, such as a charter journey or all-inclusive holiday.

 • The travel services were put together after the company and the traveller entered an agreement that gives the traveller the right to choose from among a selection of services. This can, for example, be a present box with different optional travel services or a hotel with spa treatments where the traveller chooses treatments once there at the hotel.

 • The travel services were purchased on the Internet by separate business operators, where the first company (the travel operator) transferred information on the traveller’s name, email address and payment information to another company with which the traveller books another travel service within 24 hours of the first agreement being reached.

Brief information about the Package Tours Act

The Package Tours Act provides you, among other things, protection against changes that the package travel operator makes before or during travel. The law also protects you even if the trip is cancelled.

Vad är en paketresa? 

För att en resa ska räknas som en paketresa måste två olika typer av resetjänster ingå, till exempel transport och boende. Det är paketreselagen som skyddar dig när du åker på en paketresa. 

Det här är en paketresa 

För att en resa ska ses som en paketresa krävs det att resan uppfyller dessa krav: 

 • Resan består av minst två olika resetjänster. En resetjänst kan vara transport, boende, hyrbil eller evenemang av olika slag. 

 • Resan pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning. 

 • De två olika resetjänsterna har satts samman i ett paket och säljs av ett företag. 

En paketresa kan bestå av flera olika avtal 

Om du ingår flera olika avtal om resetjänster kan det bli en paketresa om något av följande krav uppfylls: 

 • De olika resetjänsterna har valts ut och betalats hos ett och samma försäljningsställe/webbplats, men levereras av två olika företag. Exempel: Du bokar hotell och transport från två olika företag men betalar båda tjänsterna samtidigt på samma ställe. 

 • Resetjänsterna har sålts, erbjudits eller debiterats till ett gemensamt pris för flera resetjänster. 

 • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa. 

 • Resetjänsterna har satts samman efter att företaget och resenären ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara en presentbox med olika valfria resetjänster eller hotell med spabehandlingar där resenären väljer behandlingar först på plats på hotellet. 

 • Resetjänsterna har köpts på internet av separata näringsidkare, där det första företaget (arrangören) överförde uppgifter om resenärens namn, e-postadress och betalningsuppgifter till ett annat företag med vilken resenären inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst. 

Kort om paketreselagen 

Paketreselagen ger dig bland annat skydd mot ändringar som paketresearrangören gör före eller under resan. Lagen skyddar dig även om resan blir inställd.

Fäll ihop

Source: KonsumentverketKonsument Europa

Proofread: 3 March 2022

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.