Ändringar i en paketresa – vad gäller?

Har du bokat en paketresa och det sker större ändringar i resan kan du ha rätt till ersättning och i vissa fall rätt att avstå helt från resan.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • För att paketresearrangören ska ha rätt att göra ändringar i resan måste det framgå av villkoren.

  • Gör ändringarna att resan blir sämre kan du kräva ersättning från arrangören.

  • Du kan ha rätt att avstå från resan och få pengarna tillbaka om ändringarna är stora och utgör en nackdel för dig.

Välj vad du vill läsa mer om

Paketresearrangören har rätt att ändra priset för resan fram till 20 dagar innan avresan. Detta gäller dock bara om arrangören har skrivit om det i villkoren för resan. Om det inte står något i villkoren får priset inte ändras.

Priset får bara höjas på grund av ändringar i växelkurser, skatter, avgifter eller bränslekostnader för transporter som ingår i resan. Om dessa ändringar istället gör att arrangörens kostnader blir lägre ska du få ett lägre pris för resan.

Om priset höjs med mer än åtta procent av resans totala pris har du rätt att avstå från resan och få full återbetalning.

Ibland händer det att en paketresearrangör ändrar själva innehållet i resan. Det kan exempelvis handla om inställda eller ändrade utflykter på resmålet som du bokade samtidigt som du köpte resan eller en ändrad resrutt. Om ändringarna i paketresan gör att resan blir sämre kan du kräva ett prisavdrag. Storleken på prisavdraget ska i så fall motsvara den del av paketresan som inte kommer att bli av.

Skulle ändringarna vara av väldigt stor betydelse och innebära en stor nackdel för dig kan du ha rätt att avstå från resan och kräva full återbetalning. Huruvida du har rätt att avstå från din resa är någonting som alltid måste bedömas från fall till fall. Vill du inte längre åka måste du ta kontakt med arrangören så snart som möjligt och informera om det.

Om själva tiden eller datumet för avresan har ändrats betydligt och utgör en stor nackdel för dig kan du ha rätt att avstå från resan och kräva full återbetalning. När du faktiskt kan välja att avstå resan och kräva full återbetalning måste alltid bedömas från fall till fall. Vill du inte längre åka på resan på grund av ändringen måste du ta kontakt med paketresearrangören så snart som möjligt och informera om det.

Om du ändå vill åka men paketresan exempelvis blir en dag kortare för att avresan sker en dag senare ska du kunna kräva ett prisavdrag från arrangören som motsvarar den missade dagen.

Har ditt flyg i paketresan ställts in av flygbolaget ska du kontakta paketresearrangören.

Paketresearrangören ska i första hand ordna med en annan likvärdig transport istället, alltså till exempel boka ett nytt flyg åt dig. Skulle det inte vara möjligt kan du ha rätt att avboka hela paketresan och få full återbetalning.

Kompensation enligt EU:s regler för flyg

Du kan även ha rätt till kompensation enligt EU:s särskilda regler för flyg. Den kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat. Det kravet ska du rikta mot flygbolaget.

Vill du ha hjälp med att beräkna hur mycket kompensation du har rätt till kan du använda vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn.

Gå till Flygkalkylatorn

Om du kan bevisa med kvitton eller liknande att du har fått merkostnader på grund av ändringen i paketresan kan du ha rätt att kräva skadestånd från paketresearrangören för merkostnaderna. 

Du kan inte kräva skadestånd om ändringen i paketresan berodde på dig eller om felet berodde på oundvikliga och extraordinära omständigheter som arrangören inte hade kunnat förutse. Exempel på extraordinära händelser kan vara naturkatastrofer, sjukdomsutbrott eller krig.

Om du vill klaga på en ändring i paketresan är det viktigt att du klagar så snart som möjligt till arrangören. Det är bra om du klagar skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa att du har klagat och när du har klagat.

Var tydlig med vad du är missnöjd med och vilka krav du har. Om du ska kräva ersättning för något måste du skicka med kvitton eller liknande. Det går inte att kräva ersättning för en kostnad du inte kan bevisa att du fått.

Kommer du och arrangören inte överens om vad som gäller kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. 

ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 4 mars 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.