Problem med bussresa

Är bussen försenad? Eller har du blivit av med ditt bagage? Får du problem med din bussresa kan du ha rätt till ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Innan du läser:

Denna information gäller för bussresor inom Sverige som är 15 mil eller längre och för bussresor inom EU som är längre än 25 mil.

Har du rest med en buss i kollektivtrafiken ska du läsa på sidan om kollektivtrafik.

Kollektivtrafik

Resa med buss – tänk på det här

  • Blir din bussresa inställd har du rätt att bli ombokad eller få pengarna tillbaka.

  • Har din bussresa blivit försenad kan du ha rätt till ersättning.

  • Du har ingen ångerrätt när du köper en bussbiljett. 

Dina rättigheter som bussresenär

Bussen är inställd

Om din bussresa är inställd ska bussbolaget erbjuda dig att välja bland följande alternativ:

  • Att bli ombokad till en likvärdig resa.
  • Pengarna tillbaka för biljetten. Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från det att du begärt det.

Bussen är försenad mer än 120 minuter

Om din bussresa vid avgång är försenad med minst 120 minuter ska bussbolaget erbjuda dig att välja bland följande alternativ:

  • Att genomföra resan till slutdestinationen med den försenade bussen.
  • Att bli ombokad till en likvärdig resa utan att det kostar dig något.
  • Att avbryta resan och få pengarna tillbaka för biljetten. Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från det att du begärt det.

Kompensation samt skadestånd

Om du blivit erbjuden ovanstående alternativ, vid inställd eller minst 120 minuter försenad resa, har du inte rätt till något ytterligare.

Har bussbolaget inte erbjudit dig ombokning eller återbetalning har du däremot rätt att få pengarna tillbaka för biljetten och ekonomisk kompensation. Du kan även ha rätt till skadestånd.

Kompensation

Du kan ha rätt till kompensation motsvarade 50 procent av biljettpriset. Du ska få kompensationen inom en månad från det att du begärt den från bussbolaget.

Skadestånd

Erbjuder inte bussbolaget ombokning kan du ha rätt att kräva skadestånd för att du har ordnat en egen transport till slutdestinationen. Du måste försöka hålla nere kostnaderna för transporten.

Du kan inte kräva skadestånd för till exempel utebliven arbetsinkomst eller missat ett evenemang. 

Bussen är försenad mindre än 120 minuter

Om förseningen är mindre än 120 minuter kan du, enligt lag, inte kräva någon ersättning. Vissa bussbolag erbjuder ändå någon form av kompensation. Det framgår i så fall i deras villkor.

Rätt till mat, dryck och boende när bussen är försenad

Om din bussresa enligt tidtabellen är längre än tre timmar lång och dessutom försenad med minst 90 minuter, är bussbolaget skyldig att erbjuda dig snacks, mat och dryck i förhållande till hur försenad bussen är. Detta gäller bara om det är praktiskt möjligt för bussbolaget att ordna det.

Om förseningen gör att du måste övernatta under resan, ska bussbolaget stå för boende samt transport till boendet. Bussbolaget är skyldig att ordna boende till dig i max två nätter för max 80 euro per natt.

Din rätt till boende gäller inte om den inställda eller försenade bussresan beror på svåra väderleksförhållanden eller naturkatastrofer som gör bussresan omöjlig eller osäker att genomföra.

När du köper en bussbiljett har du ingen lagstadgad ångerrätt. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Det är villkoren för din biljett som avgör om du kan omboka eller avboka den och få tillbaka pengarna. För att ta reda på vad som gäller måste du alltså läsa villkoren.

Är bussen med i en olycka så att ditt bagage skadas har du rätt till ersättning från bussbolaget. Ersättningen ska då motsvara värdet på det skadade bagaget.

Om ditt bagage försvinner eller skadas av någon anledning som inte beror på bussbolaget, kan du inte enligt någon lag kräva ersättning från bussbolaget. Vissa bussbolag har villkor som ändå ger dig rätt till ersättning i sådana situationer, därför måste du läsa bussbolagets villkor för att se vad som gäller för just dig.

Tar bussbolaget inte ansvar för ditt borttappade eller skadade bagage, kan du kontakta ditt försäkringsbolag. Ibland kan du få ersättning via din hemförsäkring.

Kommer du och resebolaget inte överens om till exempel ersättning för en försening kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 11 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.