Problem med bussresa

Om du får problem med din bussresa, till exempel att den är försenad eller att du har blivit av ditt bagage, kan du ha rätt till ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Innan du läser:

Denna information gäller för bussresor inom Sverige som är 15 mil eller längre, samt bussresor inom EU som är längre än 25 mil.

Om du har rest med en buss i kollektivtrafiken ska du läsa på sidan om kollektivtrafik.

Till informationen om kollektivtrafik

Resa med buss – tänk på det här

  • Om din bussresa har blivit inställd eller försenad kan du ha rätt till ersättning.

  • Du har ingen ångerrätt när du köper en bussbiljett. 

Dina rättigheter som bussresenär

Bussen är försenad mer än 120 minuter

Om din bussresa vid avgång har blivit inställd eller försenad med minst 120 minuter ska bussbolaget erbjuda dig att välja bland följande alternativ:

  • Att genomföra resan till slutdestinationen med den försenade bussen.
  • Att bli ombokad till en likvärdig resa utan att det kostar dig något.
  • Att avbryta resan och få pengarna tillbaka för biljetten. Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från det att du begärt det.

Om du blivit erbjuden ovanstående alternativ har du inte rätt till någon ytterligare kompensation. För dessa bussresor finns ingen förseningsersättning.

Om resebolaget inte erbjuder dig något av alternativen har du rätt att få pengarna tillbaka för biljetten och ekonomisk kompensation. Den ska uppgå till 50 procent av biljettpriset. Du har rätt att få ersättningen inom en månad från det att du begärt den från bussbolaget.

Bussen är försenad mindre än 120 minuter

Om förseningen är mindre än 120 minuter kan du, enligt lag, inte kräva någon ersättning. Vissa bussbolag erbjuder ändå någon form av kompensation. Det framgår i så fall i deras villkor.

Rätt till mat, dryck och boende när bussen är försenad

Om din bussresa enligt tidtabellen är längre än tre timmar lång och dessutom försenad med minst 90 minuter, är bussbolaget skyldig att erbjuda dig snacks, mat och dryck i förhållande till hur försenad bussen är. Detta gäller bara om det är praktiskt möjligt för bussbolaget att ordna det.

Om förseningen gör att du måste övernatta under resan, ska bussbolaget stå för boende samt transport till boendet. Bussbolaget är skyldig att ordna boende till dig i max två nätter för max 80 euro per natt.

Din rätt till boende gäller inte om den inställda eller försenade bussresan beror på svåra väderleksförhållanden eller naturkatastrofer som gör bussresan omöjlig eller osäker att genomföra.

Rätt till skadestånd på grund av försenad bussresa

Om bussen har blivit försenad eller inställd, utan att du har fått något erbjudande från bussbolaget om att bli ombokad, kan du ha rätt att kräva skadestånd från bussbolaget för att du har ordnat en egen transport istället för att kunna komma fram till slutdestinationen. Om du ordnar egen transport måste du försöka hålla nere kostnaderna för transporten så gott det går.

Om den försenade eller inställda bussresan gör att du inte kan gå till jobbet, kan du inte kräva skadestånd för utebliven arbetsinkomst. Du kan heller inte kräva skadestånd om du har missat ett evenemang eller liknande på grund av bussresan.

När du köper en bussbiljett, har du ingen lagstadgad ångerrätt. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Det är villkoren för din biljett som avgör om du kan omboka eller avboka den och få tillbaka pengarna. För att ta reda på vad som gäller måste du alltså läsa villkoren.

Om bussen är med i en olycka så att ditt bagage skadas har du rätt till ersättning från bussbolaget. Ersättningen ska då motsvara värdet på det skadade bagaget.

Om ditt bagage försvinner eller skadas av någon anledning som inte beror på bussbolaget, kan du inte enligt någon lag kräva ersättning från bussbolaget. Vissa bussbolag har villkor som ändå ger dig rätt till ersättning i sådana situationer, därför måste du läsa bussbolagets villkor för att se vad som gäller för just dig.

Om bussbolaget inte tar ansvar för ditt borttappade eller skadade bagage, kan du ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Ibland kan du få ersättning via din hemförsäkring.

Kommer du och resebolaget inte överens om till exempel ersättning för en försening kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 11 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.