Problem med resa i kollektivtrafiken

Har du drabbats av förseningar eller inställda resor i kollektivtrafiken, till exempel när du reser med tunnelbana, spårvagn och stadsbuss? Då kan du ha rätt till ersättning.

Innan du läser:

Den här informationen gäller när du reser med tåg- och busstrafik där linjesträckan är kortare än 15 mil samt för resor med tunnelbana, spårvagn och stadsbuss i kollektivtrafik.

Har du åkt på en längre buss- eller tågresa (längre än 15 mil) hittar du information på sidorna om buss och tåg.

Problem med bussresa

Rättigheter vid tågresor

Problem med kollektivtrafik – tänk på det här

  • Blir din resa försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. 

  • Du har normalt ingen ångerrätt när du köper biljett med kollektivtrafiken. Men du kan ha rätt att häva ditt köp av ett periodkort om reseföretaget gör stora ändringar i tidtabellen. 

  • Du ska kunna visa upp en giltig biljett under resan. 

Dina rättigheter som resenär

Blir din resa med kollektivtrafiken försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. Det gäller även om resan blir försenad på grund av en inställd avgång. Du har rätt att få tillbaka:

  • 50 procent av biljettpriset om resan blir mer än 20 minuter försenad
  • 75 procent av biljettpriset om resan blir mer än 40 minuter försenad
  • 100 procent av biljettpriset om resan blir försenad med mer än 60 minuter.

Kontakta reseföretaget skriftligen och ställ dina krav på ersättning.

Vad gäller för periodkort?

Även när du reser med periodkort, till exempel månadskort, kan du kräva ersättning om resan är försenad eller inställd. Kontakta reseföretaget och fråga vad resan du planerat göra kostar. Begär att få ersättning enligt samma princip som om du köpt en enskild biljett.

Du har inte rätt till ersättning för förseningen om:
  • du fått information om förseningen innan du köpte biljetten för den specifika resan, eller
  • om en ändring av tidtabellen offentliggjorts åtminstone tre dygn före din planerade resa.

Företaget behöver inte ersätta dig om de kan visa att förseningen orsakades av omständigheter som inte är kopplade till driften av kollektivtrafiken och som de inte kunnat undvika även om de gjort allt de kunnat.

Ersättning för egen transport

Måste du ordna en egen transport för att din planerade resa blivit försenad eller inställd, kan du kräva ersättning från reseföretaget. Du är skyldig att hålla nere kostnaderna i den mån det går. Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för själva transporten, men inte överstiga 1/40 prisbasbelopp. Det är cirka 1432 kronor år 2024.

Du kan kräva ersättning även om du planerat att resa på ditt periodkort.

Om du får ersättning för egen transport kan du inte kräva prisavdrag på biljetten.

Inget skadestånd på grund av försenad resa

Kommer du inte till jobbet på grund av den försenade eller inställda resan? Då kan du inte kräva skadestånd för utebliven arbetsinkomst. Du kan heller inte kräva skadestånd om du missat ett evenemang eller liknande på grund av förseningar i kollektivtrafiken.

När du köper en biljett för en resa har du ingen ångerrätt. Det gäller oavsett vilken typ av biljett du köper. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Har du ett periodkort hos ett reseföretag som gjort stora förändringar i sin tidtabell? Då kan du ha rätt att häva köpet av periodkortet. Vad som är “stora förändringar” bedöms från fall till fall.

Kontakta reseföretaget om förändringarna gör att du inte längre kan använda ditt periodkort och berätta varför du vill häva köpet.

När du reser i kollektivtrafiken är det ditt ansvar att visa upp en giltig biljett för hela resan. Kan du inte det kan reseföretaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av.

Även när du reser med till exempel sms-biljett är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift. 

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men ska framgå av företagets resevillkor.

Klaga på tilläggsavgift

Tycker du att du fått en felaktig tilläggsavgift? Kontakta företagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp en giltig biljett.

Kommer du och resebolaget inte överens om till exempel ersättning för en försening kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 februari 2022