Paketresearrangör i konkurs

Ställs din paketresa in eller avbryts på grund av att företaget gått i konkurs finns det olika möjligheter att få tillbaka pengarna. Du kan till exempel ansöka om ersättning ur arrangörens resegaranti.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Det finns ett skydd för just konkurser via resegarantin hos Kammarkollegiet. Du måste ansöka om ersättning inom tre månader från det att du fick information om att resan ställs in.

  • Har du betalat resan med kreditkort kan du vända dig till banken för att göra en reklamation. Det kallas att du använder dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

  • Presentkort hos paketresearrangören blir tyvärr ofta helt värdelösa om arrangören går i konkurs.

  • Allmänna reklamationsnämnden prövar inga ärenden där företaget har gått i konkurs.

Dina rättigheter när paketresearrangören har gått i konkurs

Alla paketresor omfattas av paketreselagen. Det innebär att paketresearrangören har ett stort ansvar och skulle arrangören till exempel gå i konkurs skyddas du av en resegaranti. Det innebär att du kan kräva ersättning för din resa om resan ställs in på grund av en konkurs. Resegarantin gäller inte för reguljära flygbiljetter, utan enbart för paketresor.

Du måste ansöka om resegarantin hos Kammarkollegiet inom tre månader från det att du fick information om att resan ställs in.

Läs mer om resegaranti på Kammarkollegiets webbplats

Resegaranti inom EU

Alla paketresearrangörer inom EU, Norge och Island ska ha resegarantier. Det innebär att även om du har bokat resan hos en paketresearrangör som har sitt säte i ett annat EU-land än Sverige ska det finnas en resegaranti som skyddar dig vid en konkurs.

Behöver du mer information om hur du kan komma i kontakt med den som ansvarar för resegarantin, kan du kontakta Konsumentverkets nationella vägledning. Vi ger kostnadsfri vägledning.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

När du köpt något på kredit eller via faktura har du möjlighet att ställa samma krav på kreditgivaren som på säljaren. Kreditgivaren är vanligtvis banken.

Det innebär att har du betalat resan på kredit och företaget går i konkurs kan du vända dig till banken för att kräva återbetalning. Det kallas att du använder din invändningsrätt som finns reglerad i konsumentkreditlagen.

Har resan blivit inställd på grund av en konkurs ska du alltså kontakta banken och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Vanligtvis gäller inte din hemförsäkring eller andra reseförsäkringar vid konkurser.

Läs försäkringsvillkoren eller kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller kring de försäkringar du har.

Om du behöver vägledning kring försäkringsfrågor kan du ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå.

Kontaktinformation till Konsumenternas försäkringsbyrå på deras webbplats

Om paketresearrangören har gått i konkurs kan du rikta krav på ersättning mot konkursboet via konkursförvaltaren. Ofta har ett konkursbo andra skulder som prioriteras högre än skulder till konsumenter, vilket troligtvis gör det svårt för dig att få tillbaka några pengar på det sättet.

Om du ändå vill prova att rikta krav mot konkursboet tar du kontakt med konkursförvaltaren genom att skriftligen förklara vad du kräver ersättning för. Du måste vara tydlig med de krav du har. Skicka också med ett bevis på själva köpet av resan, till exempel bokningsbekräftelsen.

Har du ett presentkort hos en paketresearrangör som gått i konkurs blir det presentkortet troligtvis tyvärr helt värdelöst. En nackdel med presentkort är just att de tappar sitt värde exempelvis vid konkurser.

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 4 mars 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.