Skador på bagage eller fordon

Lyssna

Om ditt bagage eller fordon skadas på båten kan du ha rätt till ersättning från båtbolaget. Du kan dock inte kräva någon ersättning om skadan beror på dig.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Du kan ha rätt till ersättning från båtbolaget om ditt bagage eller fordon har skadats.

  • Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är båtbolaget alltid ansvarigt för skadan.

  • Du måste klaga på skadan till båtbolaget skriftligen inom 15 dagar från resan.

Välj vad du vill läsa mer om

Allt bagage som du har i din hytt eller i din bil på bildäck räknas som handbagage.

Om ditt handbagage skadas eller förstörs och det är båtbolagets fel har du rätt till ersättning för handbagage. Om det är du själv som har råkat tappa bort bagaget, eller om du själv har råkat skada det så kan du inte kräva någon ersättning från båtbolaget.

Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. Som sjöfartsolyckor räknas förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion eller brand samt fel i fartyget.

Hur mycket ersättning kan jag kräva?

Ersättningen du kan kräva ska vara lika stor som värdet du har förlorat på grund av att handbagaget har skadats eller förstörts. Ersättningen för skador på ditt bagage beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Du har inte rätt att få ut mer än maxbeloppet 2 250 SDR (ca 29 000 SEK), även om ditt bagage var värt mer än så.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

Båtbolaget kan kräva att du ska betala en självrisk om ditt bagage har skadats under båtresan, så länge det framgår av båtbolagets villkor.

Om ditt fordon, exempelvis din bil, husbil eller husvagn har skadats på båten kan du kräva ersättning från båtbolaget, under förutsättning att skadan beror på båtbolaget. Om båtbolaget kan bevisa att en skada beror på en händelse det inte kan påverka är de inte ansvariga för skadan.

Hur mycket ersättning kan jag kräva?

Ersättningen du kan kräva ska täcka din förlust för det som har skadats eller förstörts.

Ersättningen för skador beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Du har inte rätt att få ut mer än maxbeloppet 12 700 SDR (ca 163 000 SEK), även om förlusten på grund av skadan var högre än så.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

Båtbolaget kan kräva att du ska betala en självrisk om ditt fordon har skadats under båtresan, så länge det framgår av båtbolagets villkor.

Klaga skriftligen

Om ditt fordon har skadats måste du framföra din klagomål till båtbolaget skriftligen, exempelvis via mejl eller brev.

Det är viktigt att du så snart som möjligt efter att du upptäckt skadan meddelar båtbolaget detta. Du måste framföra dina klagomål skriftligen, exempelvis via mejl eller brev.

Om ditt handbagage skadats ska du anmäla det innan ni går i land.

Har ditt fordon skadats ska du klaga till båtbolaget när du får tillbaka fordonet från båtbolaget. Om det inte var tydligt för dig direkt att fordonet var skadat ska du klaga inom 15 dagar.

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 24 juni 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.