Skador på bagage eller fordon vid båtresa

Har ditt bagage eller fordon skadats på båten kan du ha rätt till ersättning från båtbolaget. Men du kan inte kräva någon ersättning om skadan beror på dig.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

 • Du kan ha rätt till ersättning från båtbolaget om ditt bagage eller fordon skadats.

 • Beror skadan på en så kallad sjöfartsolycka är båtbolaget alltid ansvarigt för skadan.

 • Du måste klaga på skadan till båtbolaget skriftligen inom 15 dagar från resan.

Välj vad du vill läsa mer om

Allt bagage som du har i din hytt eller i din bil på bildäck räknas som handbagage.

Om ditt handbagage skadas eller förstörs och det är båtbolagets fel har du rätt till ersättning. Om du själv har råkat tappa bort eller skada bagaget kan du inte kräva någon ersättning från båtbolaget.

Om skadan beror på en så kallad sjöfartsolycka är bolaget alltid ansvarigt för skadan. Som sjöfartsolyckor räknas:

 • förlisning
 • kantring
 • sammanstötning eller strandning
 • explosion eller brand
 • fel i fartyget.

Hur mycket ersättning kan du kräva?

Ersättningen du kan kräva ska vara lika stor som värdet du har förlorat på grund av att handbagaget har skadats eller förstörts. Ersättningen beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Du har inte rätt att få ut mer än maxbeloppet 2 250 SDR (cirka 29 000 kronor), även om ditt bagage var värt mer.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

Båtbolaget kan kräva att du ska betala en självrisk om ditt bagage har skadats under båtresan, så länge det framgår av båtbolagets villkor.

Om ditt fordon, exempelvis din bil, husbil eller husvagn har skadats på båten kan du kräva ersättning från båtbolaget, under förutsättning att skadan beror på båtbolaget. Om båtbolaget kan bevisa att en skada beror på en händelse det inte kan påverka är de inte ansvariga för skadan.

Hur mycket ersättning kan jag kräva?

Ersättningen du kan kräva ska täcka din förlust för det som har skadats eller förstörts.

Ersättningen för skador beräknas i så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är en reservvaluta som används vid internationell handel och som kan beskrivas som en korg av större valutor.

Du har inte rätt att få ut mer än maxbeloppet 12 700 SDR (cirka 163 000 kronor), även om förlusten på grund av skadan var högre än så.

Se aktuellt värde för SDR på Riksbankens webbplats

Båtbolaget kan kräva att du ska betala en självrisk om ditt fordon har skadats under båtresan, så länge det framgår av båtbolagets villkor.

Klaga skriftligen

Om ditt fordon har skadats måste du framföra din klagomål till båtbolaget skriftligen, exempelvis via mejl eller brev.

Det är viktigt att du så snart som möjligt efter att du upptäckt skadan meddelar båtbolaget detta. Du måste framföra dina klagomål skriftligen, exempelvis via mejl eller brev.

Om ditt handbagage skadats ska du anmäla det innan ni går i land.

Har ditt fordon skadats ska du klaga till båtbolaget när du får tillbaka fordonet från båtbolaget. Om det inte var tydligt för dig direkt att fordonet var skadat ska du klaga inom 15 dagar.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 10 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.