Ångra, avboka eller omboka tågbiljett

Lyssna

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper en tågbiljett. Du kan alltså inte ångra köpet och kräva att få pengarna tillbaka. Men ibland kan reseföretaget ge dig möjlighet att avboka eller boka om biljetten.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Du har ingen ångerrätt när du köper en tågbiljett. 

  • Du kan alltid avboka en biljett, men det är inte säkert att du kan få pengar tillbaka. 

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper en tågbiljett, oavsett hur du har köpt biljetten.

Avboka

Du kan alltid avboka en tågresa. Det är dock inte säkert att du kan kräva att få tillbaka några pengar för biljetten när du avbokar.

Du kan bara kräva tillbaka pengarna om det står i villkoren för biljetten att du har rätt till återbetalning vid en avbokning. Det är alltså villkoren för biljetten som styr vad som gäller.

Omboka

Om du har köpt en ombokningsbar biljett, kan du boka om din biljett till en annan resa. Reseföretaget har rätt att ta ut en avgift för att boka om din resa om det framgår av villkoren.

Om du inte kan åka på resan

Även om du av någon anledning inte längre har möjlighet att åka på resan, exempelvis på grund av sjukdom eller liknande, är det fortfarande villkoren för biljetten som styr vad du har rätt till.

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.