Ändrad avgångstid för flyg – dina rättigheter

Lyssna

Ibland gör flygbolag ändringar i tidtabellen. Om en ändrad flygtid gör att du kommer bli mycket försenad till resmålet kan du ha rätt till ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Har flygbolaget ändrat din flygtid? Tänk på det här!

  • Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg.

  • Du kan ha rätt till skadestånd från flygbolaget för de kostnader du har fått på grund av tidtabellsändringen.

Läs om dina rättigheter

Om flygbolaget ändrar din flygning så den avgår tidigare beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

  • flyger från en flygplats inom EU
  • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder som avgör vad du har rätt till.

Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg

Du ska då få välja mellan att boka om flyget eller få en återbetalning av flygbiljetten. Du kan också ha rätt till kompensation.

Om tidigareläggningen är mindre än en timme räknas inte flygningen som inställd. Det innebär att du inte har rätt till kompensation eller rätt att ställa krav på ombokning.

Läs mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Har du rätt till ersättning?

Har flyget blivit inställt och om flygningen omfattas av EU:s regler kan du ha rätt till kompensation i form av schablonbelopp från flygbolaget. Beloppet varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av det inställda flyget.

Du har inte rätt att kräva kompensation om du fick information om att flyget ställdes in 14 dagar eller mer innan avgång. Det går inte heller att kräva någon kompensation om flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat förutspå eller undvika.

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Om flygbolaget ändrar din avgångstid beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

  • flyger från en flygplats inom EU
  • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder som avgör vad du har rätt till.

Inställt

Om din färdväg eller flightnumret har ändrats kan flygningen ses som inställd.

Läs mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Försenat

Senareläggs din avgångstid med minst 2 timmar har du rätt till stöd och information. Flygbolaget ska erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare.

Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på en annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att betala övernattning på hotell. Flygbolaget ska även betala transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Om din avgång är fem timmar försenad eller mer har du rätt att få återbetalning för biljetten. Har du påbörjat din resa ska flygbolaget även erbjuda en återresa till den flygplats som flyget utgick ifrån så snart som möjligt.

Läs mer om dina rättigheter vid försenat flyg

Rätt till kompensation

Har flyget blivit inställt eller ankomsttiden försenats mer än tre timmar och om flygningen omfattas av EU:s regler, kan du ha rätt till kompensation i form av schablonbelopp från flygbolaget. Beloppet varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av det inställda flyget.

Du har inte rätt att kräva kompensation om du fick information om att flyget ställdes in 14 dagar eller mer innan avgång. Det går inte heller att kräva någon kompensation om flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat förutspå eller undvika.

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vad du har för krav och i vilket land problemet med flyget uppstod.

Du har rest från Sverige

I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning om flygbolaget har sagt nej till dina krav. Om du flög från eller skulle ha flugit från Sverige kan du alltid vända dig till ARN.

Gör en anmälan till ARN på ARN:s webbplats

Du har rest från annat land än Sverige

Vilken instans du ska skicka ditt ärende till beror på vilken typ av ersättningskrav du har. Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd.

Kompensation

Kompensation ges i form av schablonbelopp som varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg.

Skadestånd

Skadestånd är ersättning för kostnader som du får på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst.

Hit vänder du dig om du kräver skadestånd

Kräver du skadestånd ska du alltid vända dig till den svenska myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det gäller oavsett om du kräver enbart skadestånd, eller om du kräver både skadestånd och kompensation.

Gör en anmälan till ARN

Hit vänder du dig om du endast kräver kompensation

När du endast kräver kompensation och inte skadestånd ska du vända dig till en instans i det land du flög från eller skulle flyga från. Om du till exempel har flugit från Frankrike kontaktar du en instans som har hand om flygärenden i Frankrike.

Nedan hittar du en förteckning över instanser inom EU dit du kan skicka ditt ärende. Skicka ärendet till instansen i det land du flög från eller skulle flugit ifrån.

Här hittar du listan över instanser i EU

De olika instanserna kan ha olika långa handläggningstider. Om du har frågor kring hur det går med ditt ärende vänder du dig till den aktuella instansen.

Är du osäker på vilken instans som gäller?

I vissa länder finns flera instanser med i listan. Om du är osäker på var du ska skicka ditt ärende kan du alltid fråga oss.

Kontakta Hallå konsument

Fick du svar på din fråga?

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 14 juli 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.