Ändrad avgångstid för flyg – när din flygtid ändrats

Ibland gör flygbolag ändringar i tidtabellen. Om en ändrad flygtid gör att du kommer bli mycket försenad till resmålet kan du ha rätt till ersättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Har flygbolaget ändrat din flygtid? Tänk på det här.

  • Tidigareläggs flyget med mer än en timme räknas det som ett inställt flyg.

  • Du kan ha rätt till skadestånd från flygbolaget för kostnader du fått på grund av tidtabellsändringen.

Läs om dina rättigheter

Har flygbolaget ändrat din avgångstid så det avgår tidigare? Då beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

  • flyger från en flygplats inom EU
  • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder som avgör vad du har rätt till.

Om flyget tidigareläggs med mer en timme räknas det som ett inställt flyg

Du ska då få välja mellan att boka om flyget eller få en återbetalning av flygbiljetten. Du kan också ha rätt till kompensation.

Om tidigareläggningen är mindre än en timme räknas inte flygningen som inställd. Det innebär att du inte har rätt till kompensation eller rätt att ställa krav på ombokning.

Mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Har flygbolaget ändrat din avgångstid så det avgår senare? Då beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

EU:s regler gäller när du:

  • flyger från en flygplats inom EU
  • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

Omfattas inte din flygning av EU:s regler avgör villkoren för din flygbiljett och eventuell lagstiftning i andra länder vad du har rätt till.

Inställt eller framflyttat

Har din färdväg eller flightnumret ändrats kan flygningen ses som inställd.

Mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Det finns inget i EU:s regler kring flygpassagerares rättigheter som säger hur länge ett flyg ska vara framflyttat för att ses som inställt.

Förväntas ditt flyg bli mer än två timmar försenat till slutdestinationen har du rätt till stöd och information. Flygbolaget ska erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att betala för övernattning på hotell. Flygbolaget ska även betala transporten mellan hotellet och flygplatsen.

Om din avgång är fem timmar försenad eller mer har du rätt att få återbetalning för biljetten.

Har ditt flyg senarelagts kan det vara bra att läsa avtalsvillkoren för ditt flygbolag. Det är inte ovanligt att flygbolaget ger rätt till återbetalning eller ombokning utan kostnad om en tidtabellsändring är väsentlig.

Blir du försenad till din slutdestination kan du ha rätt till ersättning.

Mer om dina rättigheter vid försenat flyg

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till ändringen. Du måste kunna visa kvitto eller liknande.

Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vad du har för krav och i vilket land problemet med flyget uppstod.

Du har rest från Sverige

I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning om flygbolaget har sagt nej till dina krav. Om du flög från eller skulle ha flugit från Sverige kan du alltid vända dig till ARN.

Gör en anmälan till ARN

Du har rest från annat land än Sverige

Vilken instans du ska skicka ditt ärende till beror på vilken typ av ersättningskrav du har. Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd.

Kompensation

Kompensation ges i form av schablonbelopp som varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg.

Skadestånd

Skadestånd är ersättning för kostnader som du får på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst.

Hit vänder du dig om du kräver skadestånd

Kräver du skadestånd ska du alltid vända dig till den myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det gäller om du kräver enbart skadestånd eller om du kräver både skadestånd och kompensation.

Gör en anmälan till ARN

Hit vänder du dig om du enbart kräver kompensation

Kräver du bara kompensation vänder du dig till en instans i det land du flög från eller skulle flyga från. Nedan hittar du en lista på instanser inom EU dit du kan skicka ditt ärende. De olika instanserna arbetar på olika sätt och alla prövar inte enskilda ärenden.

Lista över instanser i EU

Är du osäker på vilken instans som gäller?

Är du osäker på vart du ska skicka ditt ärende kan du alltid kontakta oss för att fråga. Du kan också få hjälp med vad du kan göra för att få ärendet prövat om instansen i landet du ska vända dig till inte prövar enskilda ärenden.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 11 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.