Ändrad avgångstid

Lyssna

Ibland har flygbolag rätt att göra ändringar i tidtabellen. Men om en ändring leder till att du kommer bli mycket försenad till resmålet kan du ha rätt till ersättning.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Flygbolag kan ha rätt att ändra avgångstiden, om det framgår av villkoren.

  • Du kan ha rätt att kräva återbetalning av flygbiljetten vid en större ändring.

  • Kan du bevisa att du har fått merkostnader på grund av tidtabellsändringen kan du ha rätt att kräva ersättning.

Det här gäller för dig som resenär

Ofta skriver flygbolag i sina villkor att de har rätt att göra ändringar i tidtabellen. Läs villkoren för att ta reda på om de förbehåller sig den rätten eller inte.

En tidtabellsändring kan innebära att avgångstiden tidigareläggs eller senareläggs. Om avgångstiden senareläggs så att du kommer fram senare till resmålet än vad det var tänkt kan du ha rätt avbeställa biljetten och få ersättning.

Är tidtabellen ändrad så att flyget kommer avgå tidigare beror dina rättigheter på om flyget ses som inställt eller inte samt om flygningen omfattas av EU:s regler.

I följande fall gäller EU:s regler:

  • när du flyger från en flygplats inom EU.
  • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.
OBS!

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler

Omfattas din flygning inte av EU:s regler är det enbart villkoren för din flygbiljett som avgör vad du har rätt till. För att ta reda på vad du har för rättigheter måste du alltså läsa villkoren.

Flyget är inte inställt

Är flyget inte inställt är det vanligen villkoren för flygbiljetten som styr vad som gäller.

Ofta skriver flygbolag i sina villkor att de har rätt att göra ändringar i tidtabellen. Läs flygbolagets villkor för att se om de förbehåller sig den rätten eller inte. I villkoren brukar det ofta även framgå att du har rätt att avbeställa flygbiljetten och få tillbaka alla pengarna när avgångstiden har ändrats. Det kan också stå i villkoren att du som resenär har rätt till ersättning för de extra kostnader du får på grund av ändringen, om det är en större ändring.

Flyget är inställt

Har flygbolaget ställt in flyget ska du kunna välja mellan att boka om biljetten eller att avbeställa biljetten och få tillbaka pengarna. Flyget kan också ses som inställt om det har skett en större ändring i tidtabellen.

Läs mer om dina rättigheter när flyget har ställts in

Kontrollera flightnumret för att ta reda på om flyget är inställt

Är flightnumret ändrat är flyget troligtvis inställt. Är det fortfarande samma flightnummer är flyget förmodligen inte inställt.

Ombokning eller återbetalning

Vid ett inställt flyg ska du som resenär kunna välja mellan en ombokning av flyget eller en återbetalning av flygbiljetten.

Rätt till kompensation

Har flyget blivit inställt och om flygningen omfattas av EU:s regler kan du ha rätt till kompensation i form av schablonbelopp från flygbolaget. Beloppet varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av det inställda flyget.

Det går inte att kräva någon kompensation om flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter som flygbolaget inte kunnat förutspå eller undvika.

Skadestånd för merkostnader

Du kan ha rätt att kräva skadestånd från flygbolaget för de kostnader du kan bevisa att du har fått på grund av tidtabellsändringen. Kostnaderna ska ha en direkt koppling till tidtabellsändringen, och du måste kunna uppvisa ett kvitto eller liknande för att kunna kräva skadestånd.

Har din flygning senarelagts så att du kommer blir mycket försenad till resmålet kan du ha rätt till en återbetalning av biljetten. Det gäller enbart om din flygning omfattas av EU:s regler.

I följande fall gäller EU:s regler:

  • när du flyger från en flygplats inom EU.
  • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.
OBS!

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler

Omfattas din flygning inte av EU:s regler är det enbart villkoren för din flygbiljett som avgör vad du har rätt till. För att ta reda på vad du har för rättigheter måste du alltså läsa villkoren.

Återbetalning vid en ändring på mer än fem timmar

Har din flygning senarelagts så den avgår minst fem timmar senare till resmålet, och om flygningen omfattas av EU:s regler, bör du ha rätt att kräva återbetalning av flygbiljetten. Ta kontakt med flygbolaget för att avbeställa flygbiljetten och kräva återbetalning.

Om ändringen är mindre än fem timmar

Om tidtabellen är ändrad så att flyget avgår senare, men mindre än fem timmar senare är det villkoren för din biljett som styr vad som gäller.

Ofta skriver flygbolag i sina villkor att de har rätt att göra ändringar i tidtabellen. Läs flygbolagets villkor för att se om de förbehåller sig den rätten eller inte. I villkoren brukar det ofta även framgå att du har rätt att avbeställa flygbiljetten och få tillbaka alla pengarna när avgångstiden har ändrats. Det kan också stå i villkoren att du som resenär har rätt till ersättning för de extra kostnader du får på grund av ändringen, om det är en större ändring.

Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vad du har för krav och i vilket land problemet med flyget uppstod.

Du har rest från Sverige

I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning om flygbolaget har sagt nej till dina krav. Om du flög från eller skulle ha flugit från Sverige kan du alltid vända dig till ARN.

Gör en anmälan till ARN på ARN:s webbplats

Du har rest från annat land än Sverige

Vilken instans du ska skicka ditt ärende till beror på vilken typ av ersättningskrav du har. Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till. Den ena kallas för kompensation, och den andra för skadestånd.

Kompensation

Kompensation ges i form av schablonbelopp som varierar från 250 till 600 euro. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg.

Skadestånd

Skadestånd är ersättning för kostnader som du får på grund av exempelvis ett försenat eller inställt flyg. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst.

Hit vänder du dig om du kräver skadestånd

Kräver du skadestånd ska du alltid vända dig till den svenska myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det gäller oavsett om du kräver enbart skadestånd, eller om du kräver både skadestånd och kompensation.

Gör en anmälan till ARN

Hit vänder du dig om du endast kräver kompensation

När du endast kräver kompensation och inte skadestånd ska du vända dig till en instans i det land du flög från eller skulle flyga från. Om du till exempel har flugit från Frankrike kontaktar du en instans som har hand om flygärenden i Frankrike.

Nedan hittar du en förteckning över instanser inom EU dit du kan skicka ditt ärende. Skicka ärendet till instansen i det land du flög från eller skulle flugit ifrån.

Lista över instanser inom EU

De olika instanserna kan ha olika långa handläggningstider. Om du har frågor kring hur det går med ditt ärende behöver du vända dig till den aktuella instansen.

Är du osäker på vilken instans som gäller?

I vissa länder finns det flera instanser med i listan. Om du är osäker på vart du ska skicka ditt ärende kan du alltid kontakta oss för att fråga.

Kontakta Hallå konsument

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 13 oktober 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.