Res mer hållbart i vardagen

För vardagsresor är det bäst att gå, cykla eller åka kommunalt, om du har möjlighet. Ungefär 50 procent av våra bilresor är kortare än fem kilometer. Eftersom miljöpåverkan från våra bilresor är stor, kan du göra stor skillnad om du reser mer sällan med bil.

Tips för mer hållbara vardagsresor

  • Välj att gå, cykla, åka tåg eller buss före att åka bil. Eller samåk med andra i bil.

  • Minska antalet resor genom att planera resorna mer noggrant. Du kan till exempel göra flera ärenden under samma resa.

  • Minska utsläppen från ditt bilåkande genom att ha en bil som är bränslesnål och som kanske dessutom går på biodrivmedel. Eller välj en elbil eller laddhybrid.

Välj bättre färdsätt och undvik vissa resor

Till vardags kan du resa mer hållbart genom att välja cykel, elcykel, buss eller tåg före bilen. Många sätter sig i bilen av gammal vana. Men det kan finnas mycket att vinna på att prova andra sätt att ta sig till exempelvis jobbet, skolan, affären eller fritidsaktiviteterna. Det kan ge vinster för klimatet, men också vara billigare och ge motion. Om sträckan är kort kan det till och med gå snabbare. Det förutsätter såklart att du har möjlighet att åka kollektivt eller rimligt cykelavstånd. Om du behöver bil i vardagen kanske du kan samåka med andra. Behöver du bil någon gång då och då kanske en bilpool kan vara ett alternativ. Ibland kanske du till och med kan undvika vissa resor genom att handla på internet eller träffas på nätet. Du kan också välja en bil som är bättre för miljön. Välja miljöbil Tips när du ska köpa elbil

Utsläpp från våra resor

Det skulle ha en stor effekt på klimatet om vi reser mindre med bil. Nu står resandet och transporterna för mer än en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Nästan 80 procent av sträckan som vi reser inom Sverige gör vi i bil. En medelstor fossildriven bil släpper ut i snitt närmare två kilo växthusgaser per mil. Om du reser ungefär 2 000 mil per år motsvarar det fyra ton. År 2050 ska våra totala utsläpp från allt vi konsumerar inte överstiga ett ton. Utsläppen från vårt resande kan minskas genom till exempel en effektivare energianvändning och förnybara bränslen. Men vi behöver också ändra våra beteenden när det gäller resor. Det kan vara svårt att ändra flera beteenden på en gång. Om det känns svårt, börja med en sak. När du fått in vanan är det ofta lättare att göra en förändring till. Testa till exempel att cykla en dag i veckan till jobbet eller skolan. När du fått in vanan kan nästa steg vara att cykla två dagar i veckan.

Koldioxidutsläpp för en resa på sju kilometer per transportslag

Klimatpåverkan från transporter

Källa: Naturvårdsverket

Granskad: 15 juni 2022