Res mer hållbart

Lyssna

Vårt resande ger stora utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar klimatet och din hälsa. Genom att tänka på hur du reser har du stora möjligheter att minska utsläppen.

Tips för att resa mer hållbart

  • Att köra mindre bil och flyga mer sällan är två mycket effektiva sätt att minska utsläppen.

  • Välj gärna att gå eller att ta cykel, tåg eller buss före bil. Eller samåk med andra i bil.

  • En del resor kan undvikas genom att du handlar på internet, träffas på nätet, att du planerar dina resor mer noggrant och gör flera ärenden under samma resa.

  • Minska utsläppen från ditt bilåkande genom att ha en bil som är bränslesnål och som kanske dessutom går på biodrivmedel. Elbilar eller så kallade laddhybrider, som kan drivas med både el och flytande bränsle, blir också alltmer realistiska alternativ.

Våra resor har stor påverkan på klimatet

Resandet leder till stora utsläpp av växthusgaser som förändrar klimatet på jorden. Nu står resandet och transporterna för mer än en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Riksdagen har bestämt att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Utsläppen från vårt resande kan minskas på tre sätt: energieffektivisering (här ingår elektrifiering) och förnybara bränslen. Men det kommer inte att räcka. För att nå målen behöver vi också ändra våra beteenden när det gäller resor. Det kan vi göra exempelvis genom att avstå från vissa resor när det passar, och att välja tåg, kollektivtrafik, gång och cykel.

Utsläppen av koldioxid minskar för vårt bilresande, medan det ökar när det gäller vårt flygande. Flyget är särskilt problematiskt ur klimatsynpunkt. Det beror på att:

  • det inte finns så mycket av effektiva tekniska lösningar för att snabbt minska avgaserna,
  • att avgaserna påverkar klimatet ungefär dubbelt så mycket när utsläppen sker på hög höjd och
  • att flygbränsle inte får beskattas.

Flygresor är därför oproportionerligt billiga, vilket säkert bidrar till att vi flyger mer och mer. Men vi bör försöka dra ner på vårt flygande. Ett sätt kan vara att stanna borta längre när man reser med flyg. Kanske kan vi då flyga mer sällan.

Vi behöver kunna förflytta oss med fordon både till vardags och på längre resor. Det ger oss upplevelser och ett rikare och mer innehållsfullt liv. Du kan ändå påverka hur mycket växthusgaser och avgaser du släpper ut, främst genom att köra mindre bil och att inte flyga så mycket.

Korta resor

Det som för de flesta skulle ha störst effekt på klimatet är om vi reser mindre med bil. Nästan 80 procent av sträckan som vi reser inom Sverige gör vi i bil.

Till vardags kan du resa mer hållbart genom att välja cykel, buss eller tåg före bilen. Ofta finns det fler fördelar med att gå och cykla – det är billigare och ger oss samtidigt motion. Om sträckan är kort så går det till och med ofta snabbare. Många av oss sätter sig i bilen av gammal vana, men det kan ibland finnas mycket att vinna på att prova andra sätt att ta sig till jobbet.

Om bilen är det smidigaste färdmedlet till jobbet är samåkning med en kollega eller granne ett miljöanpassat alternativ.

Lite längre resor

Ska du åka bort över helgen eller på semester inom landet är det bättre för miljön att åka tåg eller buss istället för att köra bil. Här får förstås förnuftet styra – ibland är det fullt befogat att välja bilen, till exempel om ni är många i bilen eller när du ska till platser där rimliga alternativ saknas. Men tänk på att kostnaden för att köra bil är avsevärt högre än bara bränslekostnaden, till exempel värdeminskningen och kostnader för slitage och reparationer, service och däck.

Långa resor

Att flyga påverkar klimatet mest per kilometer du reser, ungefär lika mycket som när du kör ensam i en vanlig bil. Motorer släpper även ut andra gaser än koldioxid, däribland vattenånga och kväveoxider. När dessa gaser släpps ut från flygplan på hög höjd påverkar de klimatet negativt, ungefär lika mycket som koldioxiden. Men ska du på en längre resa finns det oftast inget annat alternativ än att flyga. Om man ska resa med flyg är det bättre ur klimatsynpunkt att stanna borta en längre tid än att göra fler kortare resor.