Resor och miljö

Information om hur olika resor och trafikslag påverkar miljön och vad du själv kan göra för att resa mer hållbart.

Alternativ till att ha egen bil

Att använda kollektivtrafiken eller att gå med i en bilpool är miljövänliga alternativ till att ha egen bil.

Res mer hållbart

Resande ger stora utsläpp av koldioxid och föroreningar som påverkar klimatet och hälsan. Genom att tänka på hur du reser kan du minska utsläppen.

Så påverkar olika trafikslag klimatet

Läs om flygets, vägtrafikens, järnvägens och sjöfartens påverkan på miljön.

Hotade växt- och djurarter

Läs om handel med utrotningshotade djur och växter samt den internationella överenskommelsen om handel med hotade arter, CITES.