Resplus – dina rättigheter vid en Resplusresa

Resplus med kom-fram-garanti innebär att du köper en sammanhängande resa, där företagen ansvarar för att du kommer fram även om du åker med flera olika företag på resan. När du bokar din resa framgår det om resan täcks av kom-fram-garantin.

Vad är Resplus?

  • Resplus är ett samarbete mellan flera olika transportföretag. Det innebär att du kan åka med olika företag på olika sträckor, men under en sammanhängande resa.

  • Vid Resplusresor har du särskilda rättigheter som Samtrafiken i Sverige AB och Konsumentverket kommit överens om.

Välj vad du vill läsa mer om

En Resplusresa är en resa hos ett företag, kombinerad med en resa hos ett eller flera andra Resplusföretag. En Resplusresa kan vara uppbyggd på två olika sätt:

  • Minst två kombinerade resor som utförs av Resplusföretag och där din biljett är märkt med ”Resplus”.
  • Om du har ett periodkort med märkningen ”Resplus” och genomför en kombinerad resa med rimliga bytestider med företag som är med i samarbetet kring Resplus.

Om du bokat en Resplusresa har du en kom-fram-garanti. Det innebär att det företag som orsakat att du missat din anslutning ska se till att du kan fortsätta din resa till slutdestinationen så snart som möjligt, om du vill det.

Ombokning eller återbetalning

Om du inte fått erbjudande om ombokning inom 100 minuter från planerad avgångstid får du själv boka om resan med tåg eller buss. Du har rätt till ersättning för kostnaden. Kostnaden för biljetten du bokar ska vara skälig.

Du kan även välja återbetalning av biljettpriset om företaget inte kunnat erbjuda en ombokning i enlighet med kom-fram-garantin. Om din resa avbrutits eller blivit meningslös har du också rätt att välja återbetalning. Återbetalningen täcker de delar av resan som inte fullföljts eller delar som fullföljts men blivit meningslösa med tanke på ditt ursprungliga ändamål för resan.

Du har även rätt till en kostnadsfri återresa till den första avgångsplatsen snarast möjligt, om det är relevant.

Mat, dryck och boende

Du har rätt till mat och dryck i relation till väntetiden om den missade anslutningen kan anas leda till en försening på mer än 60 minuter. Om det inte är möjligt för företaget att erbjuda mat och dryck kan du göra skäliga utlägg som företaget sedan får ersätta.

Om du behöver övernatta ska företaget som orsakat den missade anslutningen erbjuda dig boende. Om det inte är möjligt för företaget kan du själv boka boende, men beloppet måste vara skäligt.

När gäller inte kom-fram-garantin?

Om det är ditt fel, till exempel att du missat avgångstiden eller inte gått av färdmedlet på rätt bytesplats, gäller inte kom-fram-garantin.

Ta kontakt med företaget

Ta kontakt med personalen på färdmedlet eller företagets kundtjänst om du får problem med din anslutning.

För att kräva ersättning bör du i första hand vända dig till det företag som orsakat din missade anslutning. Men du kan vända dig till vilket som helst av företagen som ingår i din Resplusbiljett.

Du behöver ställa dina krav till företaget inom två månader.

Resevillkoren för Resplus bygger på en branschöverenskommelse. Villkoren gäller för de företag som deltar i samarbetet. Branschöverenskommelsen gäller för transporter som utförs från och med 7 juni 2023.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 5 juni 2023