Taxi – inte överens om priset

Att åka taxi kan ibland bli dyrt. Därför är det viktigt att du kontrollerar vilket pris som gäller innan du sätter dig i taxin. Priserna kan variera mycket mellan olika företag eftersom företagen själva bestämmer sina priser.

Taxiresor – tänk på det här

  • Taxibolaget bestämmer själv priset. 

  • Prisinformation ska alltid finnas tillgänglig för dig innan du sätter dig i bilen. 

  • Klaga skriftligen till taxibolaget om du anser att du har betalat för mycket.

Välj vad du vill läsa mer om

I Sverige är det fri prissättning, vilket betyder att företagen själva bestämmer vilket pris som gäller. Det finns alltså ingen reglering av taximarknaden som säger hur mycket en taxiresa får kosta. Därför är det bra om du själv tar reda på priset innan du sätter dig i bilen.

Priset för taxiresan ska alltid vara synligt både utanpå och inuti taxibilen, så att du som konsument kan få information om priset innan du sätter dig. Alla taxibolag måste också ange jämförpriser för resor på olika tider för veckans alla dagar. Jämförpriset räknas alltid ut för en typresa som är 10 km lång och tar 15 minuter.

Eftersom det är fri prissättning i Sverige får taxibolaget själv bestämma vilket pris som gäller. Taxibolaget kan dock inte kräva att du ska betala ett högre pris än det pris som finns angivet utanpå och inuti taxibilen.

Om taxibolaget vill att du betalar mer än det pris som finns angivet utanpå och inuti taxibilen kan du protestera mot priset.

Klaga skriftligen till taxibolaget

Kräver taxibolaget att du ändå betalar hela summan direkt kan du behöva göra det, men se då till att samtidigt informera taxibolaget både muntligt i taxin och skriftligt efteråt att du inte är nöjd med priset. Skriv ett mejl till taxibolaget där du tydligt förklarar att du inte är nöjd med priset och att du vill ha tillbaka mellanskillnaden som de inte har rätt till, enligt deras egen prisinformation.

Om du har valt att betala via faktura

Om du har fått en faktura på taxiresan och anser att priset är felaktigt får du betala in det du anser att du är skyldig utifrån taxibolagets priser, och sedan protestera mot resten. Protestera skriftligen via mejl, så du har bevis på att du har protesterat. Skriv och förklara tydligt att du inte tänker betala hela beloppet och varför du inte tänker göra det.

Om du och taxibolaget inte kommer överens, till exempel om priset för resan, kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 februari 2022