Försenat eller inställt tåg

Vad gäller när ditt tåg ställs in eller blir försenat? Svara på frågor för att få information om dina rättigheter och hur du gör för att ställa krav mot tågbolaget.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Rättigheter vid inställt tåg eller tågförsening

  • För tågsträckor som är 15 mil eller längre skyddas du av tågförordningen. Du har bland annat rätt till ersättning. Du skyddas även av tågförordningen när du rest med tåg utomlands. Men vilka rättigheter du har kan skilja sig åt mellan olika länder i EU.
  • För tågsträckor som är kortare än 15 mil gäller lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Blir din resa minst 20 minuter försenad kan du bland annat kräva ett prisavdrag på biljettpriset.
  • Kontakta alltid tågbolaget skriftligen så du kan bevisa vad du krävt.

Ta reda på dina rättigheter

Vilka regler som gäller beror på var du rest och hur lång linjesträckan är. Svara på frågan nedan för att få veta hur du kan gå vidare.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 21 december 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.