Hotell och semesterboende

Här hittar du information om dina rättigheter när du bokar hotell eller semesterboende, till exempel om hotellet inte lever upp till det utlovade.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Boka hotell eller semesterboende

Information om vad som är bra att tänka på när du bokar hotell eller semesterboende.

Problem med hotell eller semesterboende

Läs om vad du som konsument ska tänka på om det uppstått problem med ditt bokade boende och vad du ska göra.

Inför köp av semester- och andelsboende

Information om vad du ska tänka på innan du ingår avtal om semester- och andelsboende. Avtalen ingås ofta direkt på semesterorten.

Problem efter köp av semester- och andelsboende

Dina rättigheter när du har köpt semester- och andelsboende, till exempel din möjlighet att ångra köpet och vad du ska tänka på när du vill sälja andelsboendet.