Boka hotell eller semesterboende

När du ska boka hotell eller semesterboende är det viktigt att du noga läser avtalsvillkoren innan du genomför bokningen. Det är avtalsvillkoren som styr dina möjligheter att ändra eller boka av boendet.

Tänk på det här

  • Det finns ingen lag som ger dig ångerrätt när du bokar hotell eller semesterboende

  • Läs avtalsvillkoren noga för att veta vad som gäller innan du genomför bokningen

  • Det är inte säkert att du kan avboka eller ändra din bokning, det beror på vad som står i villkoren

  • Uthyrare kan ha olika villkor och vissa har mer generösa avbokningsregler än andra

  • Många webbplatser fungerar som en plattform för olika uthyrare. Läs villkoren noga för att veta vem du ingår avtal med.

Att ta reda på innan du bokar

Det finns ingen lag som ger dig ångerrätt när du bokar ett hotell eller semesterboende. Istället är det villkoren för din bokning som avgör din möjlighet att avboka eller göra ändringar i bokningen.

Innan du bokar ett hotell eller ett semesterboende är det viktigt att du undersöker vad som gäller om det blir aktuellt att avboka eller ändra din bokning. Det är inte säkert att du kan avboka och få pengarna tillbaka, det beror på vad villkoren säger.

Det kan vara så att du behöver ett avbeställningsskydd eller att du behöver avboka senast ett visst datum för möjlighet till återbetalning. Om du har drabbats av plötslig sjukdom kan du behöva visa ett läkarintyg för att ha rätt till återbetalning. Villkoren kan se olika ut beroende på vem du bokat med. Du behöver noga läsa villkoren för just din bokning för att veta vilka möjligheter du har.

Det finns olika typer av avbokningsskydd. Ibland kan det ingå ett avbokningsskydd i bokningen, andra gånger kan du behöva betala extra för avbokningsskyddet. Du kan också ha ett avbokningsskydd i en reseförsäkring eller i ett betalkort som du använder för bokningen.

Oavsett vilket typ av avbokningsskydd du har är det villkoren som avgör dina rättigheter att avboka. Det är viktigt att du noga läser de fullständiga villkoren för för att ta reda på var som gäller och under vilka förutsättningar du kan avboka.

Det kan till exempel vara så att avbokningsskyddet endast gäller vid sjukdom eller annan giltig anledning som står angivet i villkoren. Att du har ett avbokningsskydd betyder alltså inte automatiskt att du kan avboka boendet av vilken anledning som helst och få pengarna tillbaka.

Undersök om det finns tydliga och riktiga kontaktuppgifter till uthyraren. Det ska finnas ett organisationsnummer, en adress och tydliga kontaktvägar för att nå företaget. Om det saknas kontaktuppgifter bör du alltid vara försiktig. Om ett företag saknar kontaktuppgifter vet du inte om det går att få kontakt med någon om det uppstår problem med din bokning.

Ett tips är att prova att ringa till uthyraren för att säkerställa att de går att nå och kan svara på frågor om boendet.

Det är vanligt med så kallade bokningsplattformar som samlar olika hotell och semesterboenden på ett och samma ställe på nätet. När du bokar ett boende via en bokningsplattform är det viktigt att undersöka vem du ingår avtalet med.

Ansvaret kan variera mellan olika bokningsplattformar, men generellt har bokningsplattformen ett begränsat ansvar för boendet och din bokning. Det är vanligt att själva avtalet är mellan dig och uthyraren, och att frågor eller klagomål ska ställas direkt till hotellet eller semesterboendet. Det ska alltid framgå av villkoren vad som gäller och vem du vänder dig till. Var därför noga med att läsa avtalsvillkoren innan du bokar.

Kontrollera att det finns tydliga kontaktuppgifter

Kontrollera att det finns tydliga kontaktuppgifter till hotellet eller semesterboendet och testa gärna att ringa eller mejla för att säkerställa att det går att nå den du har bokat med.

Om du är osäker på vem du ingår avtal med eller vem som ansvarar för vad är det bra om du kontaktar plattformen innan du genomför bokningen.

Det är vanligt att privatpersoner hyr ut semesterboende via olika förmedlingstjänster. Tänk på att läsa villkoren för bokningen och boendet noga.

När du hyr boende av en annan privatperson kan du inte få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bara tvister mellan privatpersoner och företag.

Har du redan bokat och upplever problem? Då kan du läsa mer på vår sida om detta.

Problem med hotell eller semesterboende