Bussresa med funktionsnedsättning

Det finns särskilda regler som ska underlätta bussresor för dig som har en funktionsnedsättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett bussbolag:

 • Inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

 • Inte får ta ett högre pris för bussresan även om du behöver extra hjälp

 • Ska försöka ge dig den assistans du behöver för resan

 • Ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig.

Vad gäller för dig som reser med buss

Bussbolaget kan neka dig att åka med bussen om de inte kan uppfylla säkerhetskraven. Det kan handla om att bussen eller busshållplatsen inte är utformad så att du kan resa säkert.

Om du skulle bli nekad att resa, ska bussbolaget informera dig om andra bussar eller avgångar där du kan resa med.

Om du redan har köpt biljett men inte får åka med, ska bussbolaget erbjuda dig:

 • pengarna tillbaka, och om det är aktuellt, en returresa till platsen där du gick på utan kostnad -en annan resa till ditt resmål som är säker för dig och praktiskt genomförbar.

Resa med ledsagning

Om du kan genomföra resan säkert med hjälp av en ledsagare, kan du begära att få åka med. Din ledsagare ska då få resa med utan kostnad och om möjligt få en plats bredvid dig på bussen.

Om bussresan är längre än 25 mil och du har särskilda behov för att kunna göra resan, kan bussbolaget och terminaloperatören ge dig assistens på tre utsedda terminaler - Cityterminalen i Stockholm, Nils Ericson-terminalen i Göteborg och Umeå busstation.

För att få assistans ska du meddela dina behov till bussbolaget, terminaloperatören, resebyrån eller researrangören senast 36 timmar före resan.

Du behöver vara på plats vid den mötestid som resebolaget anger. Mötestiden får aldrig vara mer än 60 minuter före avgång enligt tidtabellen. Har du inte fått en specifik mötestid ska du ändå alltid komma till mötesplatsen senast 30 minuter före avgångstiden.

Om du har begärt assistans kan du vid vissa terminaler få hjälp med att:

 • anmäla din ankomst till busstationen
 • ta dig från mötesplatsen till incheckning, väntsal och plats för påstigning
 • stiga på och av bussen samt stiga på och av bussen vid uppehåll under resan om det finns annan personal än föraren ombord
 • lasta i och ur ditt bagage
 • ta med en ledarhund ombord på bussen
 • ta dig till din sittplats
 • få väsentlig information om resan på ett sätt som du kan ta till dig.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.