Inställd eller försenad båtresa

Lyssna

Inom EU finns det särskilda regler för båtresor som kan ge dig rätt till ersättning, mat och boende från båtbolaget när din båtresa har ställts in eller blivit försenad.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Innan du läser

Om båtresan är en del i en paketresa ska du istället läsa mer på sidan för paketresor. Det gäller exempelvis kryssningar eller andra båtresor som varar mer än 24 timmar eller omfattar en övernattning, där aktiviteter ombord på båten är huvudsyftet med resan.

Till informationen om paketresor

Har din båtresa ställts in på grund av konkurs?

Läs mer om båtbolag i konkurs

Dina rättigheter som konsument

Om din resa omfattas av EU:s regler har du som resenär rätt till en återbetalning eller ombokning om resan har ställts in eller blivit minst 90 minuter försenad. Detta har du rätt till även om båten antas bli minst 90 minuter försenad.

Ombokning

Väljer du ombokning ska det ske helt kostnadsfritt till en jämförbar resa så snart det är möjligt.

Återbetalning

Om du väljer återbetalning ska du få tillbaka pengarna inom sju dagar.

I följande fall gäller EU:s regler:

 • När du reser inom EU.
 • När du reser mellan länder och det ena landet är medlem i EU.
 • Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din resa omfattas av EU:s regler och om du drabbas av en försening kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från båtbolaget. Hur mycket pengar du får beror på hur länge resan försenas och hur lång tid båtresan var planerad att ta.

I följande fall gäller EU:s regler
 • När du reser inom EU.
 • När du reser mellan länder och det ena landet är medlem i EU.
 • Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.
Detta kan du kräva i ersättning
 • Resor upp till fyra timmar: Om förseningen är mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än två timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.

 • Resor mellan fyra och åtta timmar: Om förseningen är mellan två och fyra timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än fyra timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.

 • Resor mellan åtta och 24 timmar: Om förseningen är mellan tre och sex timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än sex timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.

 • Resor på mer än 24 timmar: Om förseningen är mellan sex och tolv timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än tolv timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.

I de här fallen kan du inte kräva någon ersättning

Båtbolaget är inte skyldigt att betala ut någon ersättning till dig om båten ställdes in eller blev försenad på grund av en extraordinär omständighet som var utanför båtbolagets kontroll. Det kan exempelvis handla om extrema väderförhållanden.

Om ersättningen du har rätt till är mindre än 6 euro behöver båtbolaget inte betala ut ersättningen till dig.

Om din resa omfattas av EU:s regler och om du drabbas av en försening kan du ha rätt till mat och boende från båtbolaget. Vad du kan kräva beror på hur länge resan försenas.

I följande fall gäller EU:s regler:
 • När du reser inom EU.
 • När du reser mellan länder och det ena landet är medlem i EU.
 • Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om en resa ställs in, eller när båtbolaget inser att resan blir försenad med minst 90 minuter, ska du kostnadsfritt få mat och dryck från bolaget. Det du får ska stå i proportion till hur länge du behöver vänta. Detta kan du kräva under förutsättning att det faktiskt är möjligt för båtbolaget att erbjuda mat och dryck.

Om du blir så mycket försenad att du måste övernatta ska båtbolaget kostnadsfritt ordna boende för dig ombord på båten eller i land. Bolaget har rätt att begränsa kostnaden till 80 euro per natt och behöver ordna boende i max tre nätter. Bolaget behöver inte erbjuda dig boende om den inställda resan eller förseningen beror på väderförhållanden.

Om du kan bevisa med kvitton eller liknande att du har fått kostnader på grund av den försenade eller inställda båten kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna. Det är i ett sådant läge båtbolaget du ska vända dig till för att kräva ersättning.

Du som resenär måste kunna bevisa både att du faktiskt har fått en kostnad samt att kostnaden har en direkt koppling till den inställda eller försenade båten.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 1 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.