Cancelled or delayed boat travel

Inställd eller försenad båtresa - Engelska

Within the EU, there are special rules for boat travel that can give you the right to compensation, food and lodging from the boat company when your boat travel is cancelled or delayed.

Cooperation:This website is co-funded by the European Union.

Translated page: This text has been translated from Swedish. The text and appearance of the page may look different from the original page.

The EU rules apply in the following cases:

 • When you travel within the EU.

 • When you travel between countries and one of the countries is a member of the EU.

These rules also apply to Norway, Iceland and Switzerland in the same way as for all of the EU countries.

Entitled to rebooking or a refund

If your trip is covered by the EU rules, as a passenger, you are entitled to a refund or rebooking if your trip is cancelled or delayed by at least 90 minutes.

If you choose to rebook, you have the right to an alternative journey free of charge at the earliest opportunity and under comparable conditions. If you choose a refund, you should get your money back within seven days.

Right to financial compensation

If your trip is covered by the EU rules and you are affected by a delay, you may be entitled to financial compensation from the boat company.

The compensation you can demand

How much money you get depends on how long the trip is delayed and how long the boat travel was planned to take.

 • Trips of up to four hours: If the delay is between one and two hours, you are entitled to get back 25 per cent of the ticket price. If you are delayed by more than two hours, you are entitled to get back 50 per cent of the ticket price.

 • Trips of between four and eight hours: If the delay is between two and four hours, you are entitled to get back 25 per cent of the ticket price. If you are delayed by more than four hours, you are entitled to get back 50 per cent of the ticket price.

 • Trips of between eight and 24 hours: If the delay is between three and six hours, you are entitled to get back 25 per cent of the ticket price. If you are delayed by more than six hours, you are entitled to get back 50 per cent of the ticket price.

 • Trips of more than 24 hours: If the delay is between six and 12 hours, you are entitled to get back 25 per cent of the ticket price. If you are delayed by more than 12 hours, you are entitled to get back 50 per cent of the ticket price.

Compensation for expenses due to the delayed or cancelled boat

If you can prove with receipts or the like that you had expenses due to the delayed or cancelled boat, you may be entitled to demand compensation for those expenses.

However, the boat company is not obliged to pay any compensation to you if the boat was cancelled or delayed due to an extraordinary circumstance that was beyond the boat company’s control. For example, this can involve weather conditions.

If the compensation you are entitled to is less than EUR 6, the boat company does not need to pay you the compensation.

Right to food and lodging

If your trip is covered by the EU rules and you are affected by a delay, you may be entitled to food and lodging from the boat company. What you can demand depends on how long the trip is delayed.

If a trip is cancelled, you should receive food and drink from the company free of charge. What you receive should be in proportion to how long you need to wait. You can demand this on condition that it is actually possible for the boat company to offer food and drink.

If you are delayed by so much that you have to stay overnight, the boat company should arrange lodging for you on-board the boat or on land free of charge. The company has a right to limit the cost to EUR 80 per night and needs to arrange lodging for a maximum of three nights. The company does not need to offer you lodging if the cancelled trip or delay is due to weather conditions.

Inställd eller försenad båtresa

Inom EU finns det särskilda regler för båtresor som kan ge dig rätt till ersättning, mat och boende från båtbolaget när din båtresa har ställts in eller blivit försenad.

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • När du reser inom EU. 

 • När du reser mellan länder och det ena landet är medlem i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder. 

Rätt till ombokning eller återbetalning 

Om din resa omfattas av EU:s regler har du som resenär rätt till en återbetalning eller ombokning om resan har ställts in eller blivit minst 90 minuter försenad.  

Väljer du ombokning ska det ske helt kostnadsfritt till en jämförbar resa så snart det är möjligt.

Om du väljer återbetalning ska du få tillbaka pengarna inom sju dagar. 

Rätt till ekonomisk ersättning 

Om din resa omfattas av EU:s regler och om du drabbas av en försening kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från båtbolaget.  

Detta kan du kräva i ersättning 

Hur mycket pengar du får beror på hur länge resan försenas och hur lång tid båtresan var planerad att ta. 

 • Resor upp till fyra timmar: Om förseningen är mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än två timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset. 

 • Resor mellan fyra och åtta timmar: Om förseningen är mellan två och fyra timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än fyra timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset. 

 • Resor mellan åtta och 24 timmar: Om förseningen är mellan tre och sex timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än sex timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset. 

 • Resor på mer än 24 timmar: Om förseningen är mellan sex och tolv timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset. Är du mer än tolv timmar försenad har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset. 

Ersättning för kostnader på grund av den försenade eller inställda båten 

Om du kan bevisa med kvitton eller liknande att du har fått kostnader på grund av den försenade eller inställda båten kan du ha rätt att kräva ersättning för de kostnaderna.  

Båtbolaget är däremot inte skyldigt att betala ut någon ersättning till dig om båten ställdes in eller blev försenad på grund av en extraordinär omständighet som var utanför båtbolagets kontroll. Det kan exempelvis handla om extrema väderförhållanden. 

Om ersättningen du har rätt till är mindre än 6 euro behöver båtbolaget inte betala ut ersättningen till dig. 

Rätt till mat och boende 

Om din resa omfattas av EU:s regler och om du drabbas av en försening kan du ha rätt till mat och boende från båtbolaget. Vad du kan kräva beror på hur länge resan försenas. 

Om en resa ställs in ska du kostnadsfritt få mat och dryck från bolaget. Det du får ska stå i proportion till hur länge du behöver vänta. Detta kan du kräva under förutsättning att det faktiskt är möjligt för båtbolaget att erbjuda mat och dryck. 

Om du blir så mycket försenad att du måste övernatta ska båtbolaget kostnadsfritt ordna boende för dig ombord på båten eller i land. Bolaget har rätt att begränsa kostnaden till 80 euro per natt och behöver ordna boende i max tre nätter. Bolaget behöver inte erbjuda dig boende om den inställda resan eller förseningen beror på väderförhållanden.

Fäll ihop

This website is co-financed by the European Union. ECC Sweden is part of the Swedish Consumer Agency and is co-financed by the EU.