Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Taxiresenär med funktionsnedsättning

Om du har funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet så omfattas du av EU:s lagstiftning mot diskriminering. Det finns ingen specifik lag för taxiresor för resenärer med funktionsnedsättning.

Om du upplever att du, på grund av ditt handikapp, diskrimineras i samband med din resa så kan du anmäla det. Är det en diskriminerande handling är det Diskrimineringsombudsmannen (DO) du ska vända dig till. Om du upptäcker att taxibolaget har oskäliga avtalsvillkor så kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Anmäl oskäliga avtalsvillkor på Konsumentverkets webbplats