Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Skador på passagerare och bagage

Om du drabbas av en skada när du reser med taxi kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Meddela till taxibolaget så snart som möjligt att du vill ha ersättning.

Notera taxibilens registreringsnummer eller kontakta taxibolaget för att få uppgiften.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410). Det innebär vanligtvis att ersättning betalas ut genom det vållande fordonets trafikförsäkring, men ett tips är att ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag för att förklara vad du har råkat ur för och få råd om hur situationen ska hanteras på bästa sätt.

Taxibolaget har inte ansvar för om skada uppkommer av omständigheter som ligger utom bolagets kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.