Så mycket kan du få i ersättning om tåget är försenat eller inställt

Om du blir mycket försenad till din destination eller om din tågresa ställs in, har du rätt till kompensation. Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Beroende på hur sen du blir och hur lång resan är får du olika nivåer av ersättning.

Tågföretaget ska alltid kompensera dig. Du har även rätt till kompensationen om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt.

För tåglinjer utrikes eller längre än 15 mil

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

För tåglinjer kortare än 15 mil

Om du reser med en inrikes tågresa som i sin helhet är kortare än 15 mil har du två val. Du kan fortsätta resan med det försenade tåget och få ett prisavdrag på din biljett. Om du inte vill fortsätta resan med det försenade tåget kan du välja att ordna en egen transport.

Prisavdrag

  • Om resan blir försenad mer än 20 minuter har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 40 minuter har du rätt att få tillbaka 75 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än 60 minuter har du rätt att få tillbaka 100 procent av biljettpriset.

Ersättning för egen transport

Om resan blir försenad mer än 20 minuter har du rätt att ordna en egen transport och sedan få ersättning för dina merkostnader. Det kan till exempel röra sig om kollektivtrafik, taxi eller egen bil. Ersättningen ska vara lika stor som kostnaden för den egna transporten, men får i år högst vara 1100 kronor

Även om du inte hunnit köpa en tågbiljett kan du fortfarande ha rätt till ersättning för en annan transport i samband med en försening. Tåget ska vara mer än 20 minuter försenat och du ska särskilt ha planerat att resa med just den tågresa som blivit försenad.

För alla tågresor oavsett längd

De ersättningar du kan läsa om på den här sidan är vad du ska få tillbaka som minst. Tågföretaget kan ha egna villkor som ger dig rätt till större ersättning. Du ska få ersättningen inom en månad från det att du gör ditt klagomål och har rätt att få den kontant om du vill.

Tågföretaget får inte minska ersättningen till dig genom avgifter för sina egna kostnader. Du kan inte få ersättning för dina kostnader, exempelvis porto eller telefonsamtal, i samband med att du kontaktar tågföretaget. Kontakta bolaget du rest med för att höra om vilka ersättningar du kan ha rätt till, alternativt besök bolagets webbplats för att läsa mer om hur du ansöker om ersättning.