Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Resa med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning, synlig eller dold, som innebär att du har särskilda behov på paketresan, är det viktigt att du berättar det för paketresearrangören innan du bokar. Arrangören ska på din begäran lämna information om resans lämplighet för dig.

Charterresor

Arrangören har en skyldighet att ta emot information om behov av assistans och vidarebefordra sådan information till transportören. Det finns även ett förbud mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Tänk på att handikappanpassning varierar mycket mellan resmålen. Standarden, speciellt för rörelsehindrade, är ofta lägre jämfört med Sveriges.

De flesta transferbussar kan inte ta med rullstolar ombord. En del arrangörer kan mot extra kostnad ordna med specialtransport från till exempel flygplatsen till hotellet.

Arrangören ska innan din bokning informera dig om hur väl resan lämpar dig för personer med nedsatt rörlighet. En del arrangörer kan erbjuda handikappanpassade rum på resmålet och kan ge upplysning om till exempel ramper, hissar och dörrbredder. Om du begär det ska arrangören informera dig om resans lämplighet för dig.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats