Om du skadas på flygresan

Om du skadas på flygresan kan du ha rätt till skadestånd från flygbolaget. För att få skadestånd måste skadan ha uppstått ombord på planet eller vid ombordstigning eller avstigning. Dessutom måste du kunna visa att skadan har lett till kostnader för dig.

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvar vid kroppsskador eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR (vilket motsvarar 1 397 916 kronor eller 134 869 euro) kan flygbolaget inte neka ett ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte orsakat skadan.

Förskottsbetalning

Om en passagerare dödas eller skadas ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov. Förskottet ska betalas ut inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen vara minst 16000 SDR (vilket motsvarar 197 760 kronor eller 19 080 euro).

Inget eller minskat skadestånd

Om du själv har orsakat skadan eller medverkat till den, kan du få ett mindre skadestånd eller inget skadestånd alls. Det gäller även när du har skadats av någon annan passagerare.

Hjälpte artikeln dig?