Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Olycka och personskada

Om du skadas på grund av en olycka har du rätt till ersättning och hjälp från bussbolaget.

Rätt till ersättning

Om du drabbas av en olycka som gör att du råkar ut för en personskada, har du rätt till ersättning för dina skador enligt trafikskadelagen. Om en bussresenär avlider till följd av en olycka med bussen så har personer som passageraren var underhållsskyldig för rätt till ersättning för skäliga begravningskostnader.

Resor längre än 15 mil

Om din bussresa är längre än 15 mil gäller även EU:s lagstiftning. Enligt den har bussbolaget en begränsad skyldighet att hjälpa dig med dina omedelbara praktiska behov när det inträffar en olycka. Det kan handla om att ordna boende, mat, kläder och att ordna med transport. Assistansen ska stå i proportion till rådande förhållanden. Lagstiftningen gäller för inrikesresor samt resor inom EU.