Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Nekad ombordstigning

Flygbolag har rätt att neka flygpassagerare att gå ombord på grund av överbokning. Men du har alltid rätt till assistans och service från flygbolaget om du nekas ombordstigning. EU:s regler ger dig även rätt till ekonomisk ersättning. 

Välj det område du vill läsa mer om: