Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Klaga på taxiresan

För klagomål på taxibolag och dess taxiverksamhet i allmänhet ska du kontakta Transportstyrelsen som utfärdar och ansvarar för taxitillstånd i Sverige. 

För högt pris?

Det är vanligt att resenärer känner sig lurade när de får betala ett dyrare pris för taxiresan än de hade förväntat sig. Det är dock inte säkert att de juridiskt sett råkat ut för en bedragare. Det handlar i många fall istället om okunskap och att man inte vet hur man ska tolka de prisuppgifter som anges på taxibilens anslag.

Det är inte olagligt att ha höga priser utan det är kundernas ansvar att ta reda på prisnivån innan de börjar taxifärden. Det har även Regeringsrätten kommit fram till när de prövat tvister som handlat om taxibolagens höga priser.

Lurad av taxibolaget?

Är du säker på att du verkligen har blivit lurad och inte fått rätt information från taxiföraren ska du göra en polisanmälan. På förarlegitimationen finns sex stora siffror med vilka föraren kan identifieras. Notera också namnet på taxibolaget, var du började och slutade taxiresan, hur lång tid resan tog samt tid och datum för resan.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för taxitrafiken och samverkar med flera myndigheter. Vänd dig till Transportstyrelsen med klagomål på taxiverksamheten.

Du kan även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats