Klaga på tågresan

Om du vill reklamera din resa och begära ersättning ska du alltid vända dig direkt till tågbolaget. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp av Hallå konsument.

Reklamera resa till tågbolaget

Tågföretaget som du reser med måste ha ett system för att hantera klagomål från resenärer. Du ska enkelt kunna kontakta företaget med dina klagomål. Om du klagar till tågföretaget och ni kommer överens om att du har rätt till ersättning ska du få den inom en månad från det att du klagade. Du har rätt att få ersättningen kontant om du vill. 

Få vägledning av Hallå konsument

Om du inte får svar från tågbolaget eller om du får ett svar som du inte är nöjd med kan du vända dig till Hallå konsument.

Du kan få vägledning av Hallå konsument i vilka rättigheter du har och hur du kommer vidare. Du kan också kontakta en konsumentvägledare i din kommun för vägledning. Därefter kan du kontakta tågbolaget igen.

Läs mer om hur du kan kontakta Hallå konsument

Sök din kommuns konsumentverksamhet

Om du och säljaren inte kommer överens

Om du och säljaren inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Lyssna på Hallå konsuments podd om vad ARN kan hjälpa till med

Anmäl till Konsumentverket

Om tågbolaget inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom reserättigheter kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan till Konsumentverket