Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Försenad eller utebliven taxi

Om taxin inte kommer på utsatt tid eller blir inställd ska du i första hand ringa till taxibolaget för att höra efter vad som har hänt. Om du har fått ett beställningsnummer vid bokningen så ha detta till hands så kan taxibolaget snabbare ge dig besked.

Kan taxibolaget inte leverera din beställning anses bolaget bryta mot ert avtal. Du kan ha rätt till skadestånd om du får extra kostnader på grund av den inställda eller försenade resan. Om taxibolaget kan påvisa att orsaken beror på extraordinära omständigheter, så kallad force majeure, kan de slippa att betala skadestånd.

Om bolaget inte går med på ditt krav kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar din tvist. Tänk på att ARN har krav på vilket belopp du måste nå upp till för att tvisten ska prövas. Beloppen varierar beroende på vilket tvisteområde det gäller.

Mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats